Jan Drda

Podpořte LD sdílením:

Share

[4.4.1915-28.11.1970]

Životopis

Jan Drda byl český spisovatel, dramatik, novinář, autor moderních pohádek. Narodil se v chudé příbramské rodině jako syn dělníka a nalezenkyně, navíc mu brzy zemřela matka. Po smrti vychovával Jana a jeho sestru Marii dědeček. Drda se měl vyučit klempířem, avšak na jeho další život a tvorbu měla značný vliv jeho babička, která prosadila, aby studoval na gymnáziu, které úspěšně dokončil roku 1934 a pokračoval se studiem na filologii na Karlově universitě v Praze.

V mládí začínal Drda povídkami, přispíval do novin a časopisů. Mezi lety 1937–1942 byl redaktorem v Lidových novinách, kde se mohl setkat s dalšími významnými spisovateli jako byli Vladislav Vančura nebo Ivan Olbracht. Poté na nějaký čas působil ve Svobodných novinách a v deníku Práce, v roce 1948 se pak znovu vrací na Lidových novin jako šéfredaktor, kde působil do roku 1952.

Jan Drda byl levicově zaměřený – od roku 1945 byl členem KSČ, působil jako poslanec Národního shromáždění a předseda Svazu československých spisovatelů a byl šéfredaktorem týdeníku Svět práce, odkud byl odvolán, když v roce 1968 veřejně protestoval proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území. Spolupracoval také na filmové tvorbě, psal hlavně scénáře. Mezi jeho významná díla patří právě Městečko na dlani, které vydal již ve svých 25 letech.

Drda zažil jak období druhé světové války, tak hlavně dobu po ní, únorový převrat v roce 1948. Jan Drda prosazoval myšlenku komunismu ještě před válkou, hned v roce 1945 pak vstoupil do Komunistické strany Československa. Díky tomu se dostal za svého života na poměrně vysoké pozice. V roce 1968 však nesouhlasil se silným vlivem SSSR a s následnou okupací Československa.

Jan Drda zemřel koncem roku 1970 na zámku v Dobříši, kde má také svůj hrob.

Dílo

Próza

 • Městečko na dlani, 1940 (anotace)
 • Živá voda, 1942
 • Putování Petra Sedmilháře, 1943
 • Svět viděný zpomaloučka, 1943
 • Listy z Norimberka, 1946
 • Němá barikáda, 1946 (anotace)
 • Kuřák dýmky, 1948
 • Dětství soudruha Stalina, 1953
 • Krásná Tortiza, 1952
 • Jednou v máji, 1958
 • České pohádky, 1959
 • Posvícení v Tramtárii, 1972
 • České lidové hádanky v podání Jana Drdy: pro čtenáře od 6 let, 1984
 • Nedaleko Rukapáně, 1989
 • Milostenky nemilostivé, 1995

Dramatická tvorba

 • Magdalenka, 1941
 • Jakož i my odpouštíme, 1941
 • Romance o Oldřichu a Boženě, 1953
 • Hrátky s čertem, 1946 (anotace)
 • Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, 1960 (anotace)
 • Jsou živí, zpívají, 1961

Filmové scénáře a náměty

 • Druhá směna, 1940
 • Městečko na dlani, 1942
 • Děvčica z Beskyd, 1944
 • Znamení kotvy, 1947
 • Němá barikáda, 1949
 • Hrátky s čertem, 1956
 • Dařbuján a Pandrhola, 1959
 • Vyšší princip, 1960
 • Zlaté kapradí, 1963
 • O princezně Jasněnce a létajícím ševci, 1987
 • Nejkrásnější hádanka, 2008

Citáty

Svět zradil sám sebe tak beznadějně, že všechen život ztrácel smysl.

Hrdina je člověk, který v rozhodném okamžiku dá vše, aby udělal to, co má dělat v zájmu lidské společnosti.

Když se tak zamyslím nad tím, co jsem v životě napsal – a co se mi povedlo, tak si tak říkám, jak je to všechno svázáno s mou rodnou krajinou… Jak se v člověku hromadí všechny ty zkušenosti a ukládá se to do podvědomí. Všechno svoje vyprávění jsem vynesl po kapsách z krajiny svého dětství. Zalidnil jsem ji lidmi…

Jan Drda

e-knihy

 • 30. 4. 2023