Jan Amos Komenský

Podpořte LD sdílením:

Share

[28.3.1592-15.11.1670]

Životopis

Největší spisovatel pobělohorské emigrace, filozof a poslední biskup jednoty bratrské Jan Amos Komenský (lat. Comenius; vlastním jménem Jan Amos Segeš Nivnický) se narodil v roce 1592. Místo jeho narození není známo, některé prameny uvádí Uherský Brod, jiné Nivnici na jihovýchodní Moravě nebo rodiště jeho otce obec Komňa (odtud zřejmě „Komenský“).

Jan Amos Komenský pocházel z českobratrské rodiny. Studoval v Německu a při studiích si všímal rozmachu vědy jiných národů. Rozhodl se vytvořit českou národní vědu, aby i jeho vlast v tomto oboru pokročila. Jeho plány ale přerušila bělohorská bitva.

V roce 1621 byl nucen opustit vlast se svou ženou i dětmi. Při útěku před španělskou armádou poztrácel část rukopisů a přišel o celou knihovnu. Jeho žena se nakazila morem, který byl v té době rozšířen v Přerově, a zemřela. Poté se Komenský stěhoval na různá místa, ke svým českobratrským šlechtickým přátelům. Naposled pobýval v Bílé Třemešné v Podkrkonoší. Byl zoufalý z osobních nezdarů i z národní tragédie. Hledal útěchu ve víře.

Rok 1628 přinesl tvrdé stíhání nekatolíků, proto Komenský odcestoval do polského Lešna. Toto město bylo azylem pro členy jednoty bratrské.

Anglický parlament pozval Komenského do Anglie, aby zde vytvořil akademii věd, jejímž cílem mělo být šíření jednotného vzdělání a jednotného jazyka po celém světě.

Dalším místem, které Komenský navštívil, bylo Švédsko a ve Východním Prusku se pak usadil na delší dobu. Neopouštěla ho víra v to, že se vyhnanci jednou vrátí zpět do vlasti. Poté, co se opět vrátil do Lešna, zemřela mu druhá žena.

V roce 1648 jeho víra v návrat emigrantů do Čech vzala za své, když nastal vestfálský mír, kterým byla zakončena třicetiletá válka. Zklamaný Komenský se s národem rozloučil, ale nepřestával věřit v lepší budoucnost českého a moravského národa.

V době Švédsko-polské války se ocitlo Lešno v plamenech a Komenský tím přišel o všechen svůj majetek i velkou část svých rukopisů. Největší ztrátou pro něj bylo zničení slovníku Poklad českého jazyka a také spisů, ve kterých Komenský spojoval všechny vědní obory.

V roce 1656 Komenský z Lešna odešel a usadil se u přátel v Amsterodamu. Byl tou dobou již slavný a uznávaný. Ve Švédsku v Holandsku i v Uhrách procházely školy reformou podle jeho zásad. Představitelé Harvardské univerzity v Americe chtěli poznat učení Komenského a pozvali ho na návštěvu.

Do náboženských i filozofických spisů Komenského jsou vepsány jeho osobní i společenské rozpory a boj víry s rozumem. Komenský se snaží nalézt pevné životní jistoty a snaží se spojit umění s vědou a víru s naukou.

Jan Amos Komenský zemřel v roce 1670. I přesto, že zažil odloučení od vlasti, ztrátu svých žen a utrpení třicetileté války, nepřestal ani ve stáří věřit v lepší budoucnost.

Dílo

Náboženské a filozofické spisy

Pedagogika

 • Velká didaktika (Didactica magna), 1657
 • Didactica
 • Informatorium školy mateřské, 1630
 • Brána jazyků otevřena / Dvéře jazyků odevřené, 1633 (Janua linguarum reserata), 1631
 • Grammatica latina
 • Svět v obrazech (Orbis pictus / Orbis sensualium pictus), 1658
 • Škola na jevišti
 • Divadlo světa (Theatrum universitatis rerum)
 • Škola hrou (Schols ludus), 1654
 • Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, 1992 (De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, 1657) (nedokončeno)
 • Sebrané pedagogické spisy (Opera didactica omnia), 1657-1658
 • Fortius oživlý / Vzkříšený Fortius (Fortius redivivus)

Citáty

Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem.

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.

Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu míru zapomenutí utrpěných křivd.

Lichocení jest falešný peníz, který v oběhu udržuje naše marnivost.

Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád. Možno-li celému světu.

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.

Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby.

Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.

Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván.

Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení.

Co ústy chválí, od toho jim mysl letí, a co sobě jazykem oškliví, k tomu jim srdce lne.

Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.

Tělo nechť každodenní své hýbání má.

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.

Spanilý člověk neučený – co jiného než papoušek s krásným peřím.

Zahálka je polštář Satanův. Koho Satan nezaměstnaného najde, toho sám zaměstná nejprve myšlenkami špatnými potom i skutky zlými.

Nerozumíš-li věcem, které se za slovy skrývají, nejsi moudrý, nýbrž jsi stále papoušek.

Čeho oči nevidí, toho srdce neželí.

Nejspíše vopilej pravdu poví.

Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.

Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih.

Každá práce celého člověka vyhledává.

Když nemáš peníze, nezatouží nikdo tě vidět.

Jan Amos Komenský

e-knihy

Zobrazuji všechny 4 výsledky

 • 30. 4. 2023