Denis Diderot

Podpořte LD sdílením:

Share

[5.10.1713-31.7.1784]

Životopis

Denis Diderot se narodil roku 1713 ve městě Langres ve Francii. Navštěvoval jezuitskou základní školu v Langres. Poté studoval od roku 1732 na College d’Harcourt v Paříži. Knězem se však stát nechtěl, začal studovat práva, což ho brzy přestalo bavit. Otec se ho zřekl, protože Denis se chtěl stát spisovatelem a začal žít bohémským životem.

Diderot se spřátelil s Jeanem-Jacque Rousseauem. Přes odpor rodičů se oženil s chudou katoličkou Antoinettou Champion. Jeho sestra, která byla jeptiškou, zemřela na přepracování. To ho inspirovalo k napsání proslulého románu Jeptiška. Přestože psal a vydával řadu děl, byl velmi chudý. Z toho důvodu prodal svou knihovnu ruské carevně Kateřině II.

Denis Diderot se místo knězem nakonec stal kritikem náboženství, stoupencem racionalismu a materialismu (např. Jeptiška, 1794). Soustředil kolem sebe řadu významných evropských myslitelů, kteří se podíleli na tvorbě Encyklopedie aneb racionálního slovníku věd, umění a řemesel (1751–72). Dále kromě filozofických děl (např. Myšlenky o výkladu přírody, 1753, List o slepcích pro vidoucí, 1749), psal Diderot studie o výtvarném umění a divadle. Snažil se prosadit měšťanské drama, které by na scénu uvádělo každodenní život, ale s velkými city a myšlenkami. Jeho vlastní dvě hry však nepřekročily hranice sentimentalismu a za jeho života tak byla ceněna pouze Encyklopedie, ostatní díla se dočkala uznání až po Diderotově smrti.

Denis Diderot zemřel na střevní potíže v Paříži roku 1784.

Dílo

Próza

  • Jakub fatalista a jeho pán, 1955 (Jacques le fataliste et son maître, 1796) (ukázky)
  • Jeptiška, 1963 (La Religieuse, 1796) (anotace a ukázky)
  • Rameanův synovec, 1904 (Le Neveu de Rameau)
  • Upovídané šperky, 1991 (Les Bijoux indiscrets, 1748)
  • Bílý pták (L’Oiseau blanc, 1748)

Dramata

  • Nemanželský syn neboli Zkoušky ctnosti (Le Fils naturel ou les Épreuves de la vertu, 1757)
  • Otec rodiny (Le Père de famille, 1758)
  • Je dobrý? Je zlý? : hra o 4 dějstvích (Est-il bon? Est-il méchant?, 1781)

Citáty

Rodit se, žít a umírat, to je jen změna formy.

Nevěřte nikomu, kdo se rozhodl zavést pořádek. Předpisovat to neznamená nikdy nic jiného než povýšit se na pána druhých a omezovat je.

Rozumem, nikoli násilím máme vést lidi k pravdě.

Jsem dost shovívavý, dovedu všechno prominout, jen nespravedlnost, nevděčnost a nelidskosti ne.

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.

Moudrý člověk spatřuje před sebou nekonečnou oblast možného. Hlupák považuje za možné jen to, co je.

Člověk, který příliš miluje, se podobá volajícímu na poušti – nikdy se nedočká ozvěny.

Filosofem lásky se stává ten, kdo ji nezná.

Srdce člověka je brzo klidné a brzo zas zastřeno mračny; ale srdce poctivce, podobno divadlu přírody, je vždy velké a krásné, ať je klidné nebo vzrušené.

Cožpak nemáme potraviny bez krveprolévání? Cožpak to neznamená, posilovat lidi ke krutosti, když se jim povolí vrážet zvířatům nůž do srdce?

Člověk je sebou samým od přírody, stává se jiným člověkem prostřednictvím napodobení; srdce, které předstírá, není srdce, které má.

Opravdová láska bojuje, ale nežárlí.

Upřímnost je matkou pravdy a vizitkou čestného člověka.

Spánek je prospěšný kdekoliv, ale v posteli by člověku bylo lépe.

Láska je maximální koncentrace ducha na jediný předmět vnímání.

Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají, a dodává ho těm, kteří ho nemají.

I když máme více rozumu než ženy, ony mají určitě více instinktu než my.

Prvním krokem k moudrosti jsou pochyby.

Denis Diderot

e-knihy

Zobrazen jediný výsledek

  • 30. 4. 2023