nadpřirozeno

Té noci – v mnoha ohledech nejpodivnější noci mého celého života – jsem píchal v osmnáct dvacet. Napadlo mě, že dosud ve vzduchu cítím ten mdlý, doznívající zápach páleného masa. Uvědomoval jsem si, že je to jistě jen iluze – venkovní dveře, jak vstupní dveře do bloku, tak i dveře do skladiště, byly většinu dne dokořán, a obě předcházející směny strávily řadu hodin drhnutím – ale to nezměnilo, co mi hlásil můj nos, a já neměl ani pomyšlení na jíd…

Více
  • 13. 5. 2023

PRVNÍ ČÁST / MARSTENŮV DŮM / Žádný živý organismus nemůže dlouho existovat jen v podmínkách naprosté reality, aniž by nezešílel; leckdo věří, že dokonce i skřivani a sarančata mají sny. Temný Hill House se tyčil osaměle na pozadí kopců a v útrobách skrýval šílenství; stál tam osmdesát let a možná tam bude stát ještě dalších osmdesát let. Stěny uvnitř stále směřovaly vzhůru, cihly úhledně zapadaly do sebe, podlahy byly pevné a dveře pečlivě zavřené; na …

Více
  • 13. 5. 2023