deník

Náhodou zatímco toto píši, vlezla si mi na klín kočka a přede z plna hrdla. Tedy přiznám se, ačkoliv mi to zvíře vlastně překáží a nemohu se ho zbavit, že bych jaksi nebyl s to je usmrtit kopím ani espadou, pěšky ani a caballo. Pročež nepovažujte mne ani za krvežíznivce ani surovce, ačkoliv jsem se díval na porážku šesti býků a odešel jsem teprve při sedmém, a to ještě ne tak z důvodů morálních, jako spíš proto, že mě to začalo nudit. Byla to zčá…

Více
  • 13. 5. 2023

Raději bych toto ani nepsal, neboť stydím se, že nedovedu přesně říci, je-li nejkrásnější věcí na světě plavba po moři nebo Monreale nebo zahrádka v San Giovanni degli Eremiti. Co se Palerma týče, byl bych vám ještě včera napsal, že to je nejčistší město v celé Itálii; dnes, kdy jsem se potloukal kolem přístavu Cala, myslím, že je nejšpinavější, počítaje v to i Neapol i Rocca di Papa. Zato nesporná přednost Siciliánů je, že skoro vůbec nežebrají;…

Více
  • 13. 5. 2023

A když mně bylo nejsmutněji v zemi anglické – bylať anglická neděle, zamořená nevýslovnou nudou – pustil jsem se po Oxford Street; chtěl jsem jít prostě na východ, abych byl blíže vlasti, ale spletl jsem si směr a putoval jsem přímo k západu, pročež jsem se ocitl u Hyde Parku; říká se tam Marble Arch, protože je tam mramorová brána, která nikam nevede; nevím vlastně, proč tam stojí. Bylo mi jí poněkud líto, i šel jsem se na ni podívat a přitom js…

Více
  • 13. 5. 2023

Noc a růže, motýli,svlékneme se na chvíli,svlékneme se na chvíli,tma nám těla nabílí. / Bílé rakve postelí,vrátíme se dospělí,vrátíme se dospělí,až se luna otelí. / Jednou, dvakrát, potřetí,motýl něhy uletí,motýl něhy uletí,růže hodíš do smetí. / Noc a růže, motýli,svlékneme se na chvíli,svlékneme se na chvíli,tma nám těla nabílí. / Tátovi / Co mělo přijít, stalo se jen zpola.Létat mne ve snu ptáci učili –padat už ne: hle, Ikarova škola.Banální výhry. Krásné om…

Více
  • 13. 5. 2023

Karel čapek nás ve své knize seznamuje s celoroční prací aktivního zahradníka, s jeho pocity, povinnostmi, radostmi i zklamáními. Když se člověk rozhodne založit si zahrádku, obyčejně si přizve ku pomoci zkušeného zahradníka, který mu poskytne své drahocenné rady. V lednu je obyčejně zima a plno sněhu a všichni zahrádkáři se děsí, neumrzne-li jim nějaká rostlinka. Nejraději by ve své oddanosti rostlinky přikryli vlastními svršky, jen kdyby to tro…

Více
  • 13. 5. 2023