Večer tříkrálový (William Shakespeare)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

U tamního pobřeží ztroskotá koráb. Několik lidí, mezi nimi i krásná a cílevědomá Viola, nehodu přežijí. Tu přežilo i Violino dvojče, bratr Sebastian, ale oba sourozenci nevědí o tom, že přežil i ten druhý.

Viola hodlá vstoupit do Orsinových služeb, vydávající se v mužském přestrojení za eunucha Cesaria. Kníže Cesaria přijme a posílá ho s milostnou zprávou k hraběnce Olívii. Ta Orsinovo dvoření odmítá, protože ještě nepřekonala smrt svého bratra, a odmítá i přijmout poselstvo. Viola přestrojená za Cesaria si svou neústupností však vymůže audienci u hraběnky. Ta nadále odmítá Orsinovy návrhy, ale zamiluje se do domnělého Cesaria. Orsino je ale neústupný a posílá poselstvo znovu, aby si hraběnku naklonil.

Mezitím chystají Tobiáš a Chrudoš, rytíři na Olíviině dvoře, společně se sluhou Fabiánem, klaunem Masopustem a Marií, hraběnčinou důvěrnicí, boudu na puritánského, pyšného a namyšleného správce hraběnčina dvoru Malvolia. Napíšou falešný milostný dopis, ve kterém naznačuje hraběnka Malvoliovi svou lásku.

Ten okamžitě naletí, protože Mariin rukopis, kterým je podvrh napsán, je k nerozeznání od hraběnčina. Cesario (Viola) přichází podruhé s poselstvím za Olívií a prosí ji, aby opětovala lásku knížete Orsina. Olívie odmítá a sama vyznává lásku domnělému Cesariovi. Přitom je spatří rytíř Chrudoš, tlučhuba mající rád různé pitky a snažící se neúspěšně získat srdce hraběnky Olívie.

Mezitím se ve městě, kam dorazili po týdnech bloudění od ztroskotání lodi, dočasně od sebe odlučují Sebastian a jeho přítel a zachránce Antonio, kterému zde hrozí zatčení kvůli dávnému konfliktu. Zatím se na hraběnčině dvoře snaží Malvolio, napálený falešným dopisem, zapůsobit na Olívíi takovým způsobem, že ta se obává Malvoliovy posedlosti ďáblem. Proto ho nechá zavřít do kobky k veliké radosti aktérů tohoto šprýmu.

Žárlivý Chrudoš vyzve Cesaria na souboj, do kterého však zasáhne Antonio, aby zachránil Sebastiana, za kterého do mužských šatů oblečenou Violu považuje. Antonia na ulici zatkne hlídka. Když se hlídka Cesaria (Violy) zeptá, zda zná Antonia, dívka odpoví po pravdě, že ne, ale Antonio si to vykládá jako Sebastianovu zradu a dá to najevo. Tak se Viola dozví, že její bratr žije.

Později potká Chrudoš na ulici Sebastiana a vyzývá ho na souboj, protože si ho spletl s Cesariem. Do souboje zasáhne Olívie a pozve Sebastiana, o němž se domnívá, že je to Cesario, k sobě. Ten se do ní zamiluje. Poté co k hraběnce poslal dvakrát posly, přichází Orsino k Olívii osobně.

Členem jeho doprovodné družiny je i Cesario (Viola). Olívie odmítá Orsina s tím, že už má s Cesariem uzavřenu zásnubní smlovu. Šokován je Orsino i sama Viola, která je vším kolem zmatena. V tu chvíli přiběhnou rytíři Tobiáš a Chrudoš a tvrdí, že je Cesario napadl. Za nimi vyběhne Sebastian a všichni zúčastnění stojí v úžasu, když vidí dva stejné, od sebe nerozeznatelné mládence. Při chvíli vysvětlování Cesario odhalí svou pravou dívčí tvář. Viola se radostně setkává s bratrem, ten nachází přítele Antonia, dokonce je propuštěn Malvolio, když se vysvětlí žert rytířů a Marie.

Orsino je ohromen a za dobré služby, které dívka konala výborně a s dobrým předstírání, že je hoch, propouští Violu ze služeb a nabízí jí sňatek. Ta souhlasí, protože knížete miluje od doby, kdy ho poprvé viděla, ale nemohla mu to dát kvůli mužskému oblečení na sobě najevo.

Vše končí přípravou na dvojnásobnou svatbu Violinou s Orsinem a Oliviinou se Sebastianem na Olíviině hradě.

— 1 —


Poslední optimistická komedie z díla Williama Shakespeara.

Stručný obsah

Shakespeare ve své veselohře použil hned několik osvědčených zápletek - převlečení dívky za muže (například i ve Dvou veronských pánech, Benátském kupci a v Jak se vám líbí), záměnu dvojčat (také ve hře Komedie omylů) nebo například ztrestání nevychovance (například ztrestání rytíře Jana Falstaffa ve Veselých windsorských paničkách). Ne nadarmo se říká, že Večer tříkrálový je jedna z největších Shakespearových komedií - o převleky, vtipné zápletky či filosofické promluvy tu není nouze.

Hlavními postavami této veselohry jsou dvojčata Viola a Sebastian, jejichž loď se potopí na moři. Oba sourozenci se zachrání, každý z nich si však myslí o tom druhém, že se utopil. Viola se rozhodne vstoupit do služeb vévody Orsina převlečená za eunucha Cesaria. Vévoda Violu do svých služeb přijme a ihned ho pošle s milostným psaním k hraběnce Olivii. Ta Orsinovo dvoření striktně odmítá, protože ještě nepřekonala smrt svého bratra, ale Viola si svou neústupností u ní vynutí alespoň audienci. I když hraběnka stále odmítá vévodovo dvoření, zamiluje se do Cesaria.

Vévoda je však neústupný a neúspěch u hraběnky ho nedonutí vzdát se. Posílá proto poselstvo znovu.

Mezitím se na dvoře Olivie chystá trest pro namyšleného správce Malvolia. Ten mají na svědomí Oliviin strýc, Tobiáš Říhal, rytíř Ondřej Třasořitka, sluha Fabiano a šašek Vejražka společně s Oliviinou společnicí Marií. Společně mu napíší dopis, v němž hraběnka naznačuje Malvoliovi svou lásku. Radí mu, ať si obléká žluté punčochy a nosí podvazky křížem, protože právě tak to má prý hraběnka ráda, což je samozřejmě lež. Malvolio podvodu okamžitě naletí, protože Mariin rukopis je velmi podobný stylu písma hraběnky.

Viola alias Cesario přichází podruhé k Olivii a žádá ji, aby vévodovu lásku opětovala. Ta odmítne, ale zároveň se Cesariovi vyzná z toho, že jej miluje již od jejich prvního setkání, kdy ji přišel jménem svého pána žádat o srdce. Jejich výstup zhlédne rytíř Ondřej Třasořitka, jenž se již dlouho marně snaží hraběnku zaujmout a získat její náklonnost.

V tu dobu dorazí do města Sebastian se svým zachráncem Antoniem, který mu spasil život, když jejich loď ztroskotala. Antoniovi hrozí ve městě zatčení kvůli jakémusi dávnému konfliktu, do něhož se zapletl. Oba společníci se na čas rozloučí, dají si ale slib, že za hodinu se zase setkají u hotelu "U Slona".

Na Oliviině dvoře se snaží Malvovilo zapůsobit na hraběnku tak, jak vyčetl z dopisu. Hraběnka je jeho počínáním zaskočena a myslí si, že o jejího správce se dozajista pokouší ďábel. Nechá ho tedy zavřít do kobky, aby se ze své posedlosti vzpamatoval.

Žárlivý rytíř Ondřej Třasořitka vyzve Cesaria na souboj, neboť měl urazit jeho čest, když se do něj Olivie zamilovala. Do hádky se připlete Antonio, jenž si Violu převlečenou za eunucha splete se Sebastianem, jejím bratrem. V rámci záchrany svého druha se chce s rytířem bít, zatkne jej však hlídka. Když se strážci zákona Violy zeptají, zda muže nezná, ta popravdě odpoví že nikoliv. Antonio, který je stále přesvědčený, že Viola je jeho přítel, si tento akt vykládá jakožto zradu. Tak Viola pozná, že její bratr stále ještě žije.

O chvíli později potká rytíř Ondřej na ulici Sebastiana. Jelikož si myslí, že je to Cesario, vyzve ho na souboj. Do půtky se připlete Olivie, jež si taktéž myslí, že mladík je Cesario, a pozve ho k sobě domů. Sebastian se do ní zamiluje.

Vévoda se rozhodne, že poté, co dvakrát neúspěšně poslal posly k Olivii, by bylo nejlepší, kdyby ji navštívil osobně. Tentokrát Olivie odmítá Orsina s tím, že již má s Cesariem uzavřenou svatební smlouvu. Orsino i Viola jsou navýsost šokovaní, když v tu chvíli přiběhnou rytíři Tobiáš a Ondřej tvrdíce, že je Cesario napadl. Hned za nimi přiběhne Sebastian, což jen přispívá k všeobecnému zmatku. Najednou před všemi stojí dva naprosto stejní lidé. Nastává chvíle, aby Viola odhodila svůj mužský převlek a odhalila svou pravou tvář. Sourozenci se tedy opět šťastně shledávají.

Nakonec se vše v dobré obrátí. Sebastiano nachází svého přítele Antonia a Malvolio je propuštěn z temné kobky. Vévoda nabízí Viole sňatek a dívka souhlasí, jelikož jej miluje již od chvíle, kdy k němu jako eunuch nastoupila do služby. Příběh klasicky končí svatbami - Viola si bere vévodu Orsina a Olivie Sebastiana.

Citáty z díla

"Má tolik tváří láska, že vlastně není nic než karneval."

"Lépe mít na krku dobrou oprátku nežli zlou ženu."

"Lepší moudrý blázen než bláznivý mudrc."

"Smůla je coura, která se kde s kým peleší."

"Jsme v slibech všechno, v lásce skoro nic."

"Někdo se narodí velký, někdo si velkosti dobude a někomu velkost spadne do klína."

"Vždyť moudrým bláznům osloviny sluší, však moudrým méně jejich oslí uši."

"Spíš bratrovražda by se utajila než velká láska."

— 2 —

Informace

e-kniha

Kompletní kniha ke stažení (ePub, PDF):

  • 13. 5. 2023