Král Lear (William Shakespeare)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

Lear, král britanský, byl vladař milovaný, ale stáří ho nutilo, aby se zanedlouho své vlády vzdal. Nebál se těch chvílí, kdy opustí trůn, protože měl tři dcery, kterým mohl své vladařské povinnosti s klidnou duší předat. Nejmladší Kordelii miloval nejvíce, ale při dělení království zachoval svou spravedlnost. Když se svých dcer ptal, jak by vyjádřily lásku ke svému otci proslovem, byl překvapen mile krásnou řečí dvou starších dcer Goneril a Regan, ale nemile řečí Kordelie, v kterou nejvíce doufal. Nejmladší dcra však nemilovala velkou řeč a nikdy nevyjádřila slovem tolik, co duší. To si v té chvíli otec neuvědomil a překvapivě dceru vyhnal ze země. Kordelie odešla s francouzským králem, kterého si následně vzala za muže, velmi nešťastná. Starší dcery hovořili tak krásně jen pro svoje blaho. To se poznalo hned, jak získaly vládu. Byly na otce tak hrubé, že ho dohnaly k šílenství. Stejnou křivdu, jako Lear na Kordelii, udělal přítel krále Gloster na starším synovi Edgarovi. Mladší Egmund chtěl získat dědictví a tak otce falší donutil, aby Edgara nenáviděl a vyhnal. Edgar se musel převléci za chudého blázna. Tak se ukrýval nebezpečí, které mu hrozilo, kdyby měl vlastní zjev. Šílený Lear bloudil se svým kašparem a Kentem po smutném světě až se setkal s Edgarem a společně dočkávali lepšího zítřka. Zatím královy dcery soupeřily mezi sebou a zpráva o nešťastném otci se donesla k jeho milující dceři do Francie, která se rozhodla přijet otce zachránit před smrtí. Vstup Francouzů na britskou půdu rozhořčilo dvě sestry natolik, že začaly připravovat vojenské střetnutí mezi těmito dvěma státy. Z boje vyšli vítězně Britové, ale Kordelie se s otcem přece jenom setkala. Otec ji sice poznal, ale brzy vyšel rozkaz oba pověsit. Dceru oběsili, ale otec s ní v náručí uprchl a ze zármuku zemřel. I Edgar se se svým otcem setkal a odpustil mu. Před bitvou zemřel usmířený otec v náručí syna. Goneril a Regan se vzájemně zabili, jen Edgar zůstal naživu.

— 1 —


Klasické světové drama, jedna z nejslavnějších tragédií Williama Shakespeara.

Tragédie krále, moudrého a ctěného muže, který nedokáže rozpoznat skutečnou lásku. Tragédie dcery, jež příliš milovala svého otce. Tragédie země, ve které intriky připravují vládce o rozum. Velká slova a pošetilá gesta mnohdy nejdou vzít zpět. Osud bývá nemilosrdný, sarkastický i krutý - jako lidé, kteří jej vytvářejí...

Hlavní postavy

Lear - otec Goneril, Regan a Cordelie; král britský

Cordelie - upřímná, moudrá, důvěřivá

Goneril a Regan - vychytralé; chtíč po bohatství

Stručný děj

Britský král Lear byl nucen stářím sesednout z trůnu a posadit tam jednu ze svých tří dcer - Goneril, Regan nebo nejmladší Cordelii, kterou měl ze všech nejraději. Nevěděl ale, kterou z nich, tak chtěl vědět, jak moc svého otce milují. Obě starší dcery odpověděly s přetvářenou úctou a láskou tak krásně, že byl otec překvapen. Avšak Cordelie, nemaje ráda proslovy, odpovídala z duše, až král přestal chápat jejím slovům a nechal ji vyhnat.

Cordelie odešla s francouzským králem a nešťastně si ho vzala. Goneril a Regan později vyhnaly i svého otce.

Gloster, přítel Leara, měl dva syny - Edgara a Edmunda. Jeho dědictví chtěl získat Edmund, a tak svého otce proti Edgarovi popudil. Edgar se převlékl za blázna "chudáčka Tomeše" a setkává se s vyhnaným králem Learem.

Goneril a Regan se zalíbí Edmund, proto se jejich manželé, vévodové kornwallský a albánský, spiknou proti Edmundovi, který umírá.

Gloster později také umírá, v rukou Edgara.

Když se Cordelie dozvěděla o vyhnání svého otce, rozhodla se přijet zpět do Británie, ale hned jak vstoupila na britské území jako Francouzka, strhla se válka, v níž Británie zvítězila.

Cordelie se se svým otcem přece jen střetla. Goneril a Regan ale nechaly oba pověsit. Cordelie byla oběšena, Lear s ní ale v náručí utekl a zemřel zarmoucen až později. Goneril a Regan se povraždily navzájem.

— 2 —


Stručný obsah

Lear, král britanský, byl vladař milovaný, ale stáří ho nutilo, aby se zanedlouho své vlády vzdal. Nebál se těch chvílí, kdy opustí trůn, protože měl tři dcery, kterým mohl své vladařské povinnosti s klidnou duší předat. Nejmladší Kordelii miloval nejvíce, ale při dělení království zachoval svou spravedlnost. Když se svých dcer ptal, jak by vyjádřily lásku ke svému otci proslovem, byl překvapen mile krásnou řečí dvou starších dcer Goneril a Regan, ale nemile řečí Kordelie, v kterou nejvíce doufal. Nejmladší dcera však nemilovala velkou řeč a nikdy nevyjádřila slovem tolik, co duší. To si v té chvíli otec neuvědomil a překvapivě dceru vyhnal ze země. Kordelie odešla s francouzským králem, kterého si následně vzala za muže, velmi nešťastná. Starší dcery hovořili tak krásně jen pro svoje blaho. To se poznalo hned, jak získaly vládu. Byly na otce tak hrubé, že ho dohnaly k šílenství. Stejnou křivdu, jako Lear na Kordelii, udělal přítel krále Gloster na starším synovi Edgarovi. Mladší Egmund chtěl získat dědictví a tak otce falší donutil, aby Edgara nenáviděl a vyhnal. Edgar se musel převléci za chudého blázna. Tak se ukrýval nebezpečí, které mu hrozilo, kdyby měl vlastní zjev. Šílený Lear bloudil se svým kašparem a Kentem po smutném světě až se setkal s Edgarem a společně dočkávali lepšího zítřka. Zatím královy dcery soupeřily mezi sebou a zpráva o nešťastném otci se donesla k jeho milující dceři do Francie, která se rozhodla přijet otce zachránit před smrtí. Vstup Francouzů na britskou půdu rozhořčilo dvě sestry natolik, že začaly připravovat vojenské střetnutí mezi těmito dvěma státy. Z boje vyšli vítězně Britové, ale Kordelie se s otcem přece jenom setkala. Otec ji sice poznal, ale brzy vyšel rozkaz oba pověsit. Dceru oběsili, ale otec s ní v náručí uprchl a ze zármuku zemřel. I Edgar se se svým otcem setkal a odpustil mu. Před bitvou zemřel usmířený otec v náručí syna. Goneril a Regan se vzájemně zabili, jen Edgar zůstal naživu.

— 3 —

Informace

Bibliografické údaje

  • Autor: William Shakespeare
  • Jazyk: Čeština
  • Žánr(y): tragédie
  • Jazyk originálu: Angličtina
  • 13. 5. 2023