Golet v údolí (Ivan Olbracht)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

Baladický příběh ze Zakarpatské Ukrajiny vypráví o "nezranitelném loupežníkovi", který bohatým bral a chudým dával.

Kniha je baladickým příběhem životní pouti podkarpatského zbojníka, horala, srostlého s rodným krajem. Na zbojnické stezky je vyhnán bídou, stává se hrdinou, který bohatým bere a chudým dává. Nakonec Nikola hyne zradou těch, kterým prokázal tolik dobrého, ale nadále žije v pověstech a písních svého lidu.

Příběh vypráví starý pastevec. Mluví o tom, že za války se snažila většina vojáků utéct, tak to udělal i Nikola Šuhaj loupežník i se svým přítelem Němcem.

Ti se spolu schovávají v domku jedné babky, která má dvě dcery. Oba s nimi koketují, a tak baba uzná, že je za ně provdá, což ale oni v žádném případě nechtějí, protože s nimi koketují jen proto, aby se rozptýlili. Jednoho dne jim dá babka lektvar s tím, že když ho vypijí, žádná kulka vystřelená z pušky se jich nedotkne - a tak zjistili, že to není jen tak obyčejná baba, ale přímo Baba Jaga. Následně se spolu domluví a pomocí kamenů a klacků ji umlátí k smrti a utečou.

Po cestě do boje zkouší jeden druhého zabít, ale kulky se jim vskutku vyhýbají. Nikola znovu uteče a vydá se do rodné vesnice Koločavy (ukrajinsky Kolčava), kde ho začnou hledat četníci, a proto se musí skrývat. Schází se jen se svou milou Eržikou a s několika přáteli.

Po nějaké době ho stejně chytnou, ale on uteče jim a je opět volný. Poté skončí válka a muži se vrací domů, jenže nikdo z toho nemá přílišnou radost, neboť ve vesnici vládne ukrutná bída.

Nikola se vrátil do vesnice a konečně se mohl oženit s Eržikou. Četníci ho znovu chytnou - aby byl znovu volný, musí jednoho z nich podplatit Eržika. Přesto se Nikola musí skrývat v horách.

Během doby, co se ukrýval, začal loupit - bohatým bral a chudým dával. Pár přátel mu nosilo jídlo a pomáhali mu.

Jednou Nikola onemocněl a v době jeho nemoci se objevil někdo, kdo stejně jako on přepadával, ale ještě k tomu zabíjel. Podezření samozřejmě padlo na Nikolu, který pochopil, že za loupeže a vraždy může někdo z jeho přátel.

Jen co se uzdravil, přidal se k němu jeho bratr Jura. Mezitím četníci hlídali na každém kroku jak Eržiku, tak Nikolovy přátele.

Do Eržiky se zamiloval jeden mladý četník a ona mu jeho lásku oplácela. Když se však jednou Nikola k Eržice odhodlal přijít, našel je ten četník a Nikola ho zabil. Nikolovi přátelé se začnou bát pomáhat mu, a tak se spolu domluví a jeho i Juru vlákají do léčky a zabijí. Zabili ho i proto, že chtěli získat odměnu, která na něj byla vypsaná.

Eržika se znovu provdala, a tak Nikola Šuhaj loupežník zůstal už jenom v povídačkách.

Informace

Bibliografické údaje

  • 13. 5. 2023