Proměna (Franz Kafka)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

Hlavní postavu tvoří obchodní cestující Řehoř Samsa. Je to zodpovědný člověk, který se stará o své rodiče a sestru. Pracuje poctivě, aby mohl zaměstnavatel uhradit dluh - peníze, ze které mu bylo umožněno vystudovat. Jednoho rána se s hrůzou probouzí a zjišťuje, že se proměnil za nespecifikovaný hmyz velikosti člověka. Svým zjevem všechny odpuzuje a útočištěm se pro něho stává jeho vlastní pokoj. Patronem mu je jeho vlaství sestra. Poté, co vyleká svým zevnějškem i svou matku, je svým otcem surově zbit a postupně umírá. Rodina ztrácí svého živitele a ne nucena ubytovat podnájemníky, avšak i oni jsou otřeseni vzhledem hmyzovým. Ten však ještě téže noci umírá. Rodina přijímá jeho smrt spíše s radostí a zapomíná na ně.

Autor v této knize popisuje pocity bezvýchodnosti, nerozhodnosti a nedůvěry.

— 1 —


Obchodní příručí Řehoř Samsa, který ze svého platu živí celou čtyřčlennou rodinu, jednoho dne zjistí, že se proměnil ve hmyz a navíc zaspal, tudíž nestihne vlak s nímž měl odjet na služební cestu. Dorazí k němu dokonce i prokurista obchodní společnosti, ale přes Řehořovu snahu vysvětlit, že ihned vyrazí příštím vlakem, se dá na útěk.

Krom ztráty zaměstnání se Řehoře štítí celá rodina s výjimkou jeho sestry, která mu nosí jídlo. Jeho rodina ho pokládá za přítěž a otec mu způsobí hozeným jablkem těžké zranění. Díky špatné finanční situaci musí Samsovi propustit posluhovačku, najít si práci a nastěhovat k sobě podnájemníky.

Těm se líbí hra Řehořovy sestry na housle, proto ji přizvou do obývacího pokoje. Řehoř je hudbou také přilákán, ale je spatřen nájemníky, kteří prohlásí, že ukončují nájem a nezaplatí ani za dobu, po kterou zde bydleli. Řehoř umírá a jeho otec, sestra i matka si vyjedou na výlet a přemýšlí o nadějné budoucnosti, která jejich rodinu čeká.

— 2 —


Sugestivní fantaskní povídka, kdy se hlavní hrdina, jenž se odcizil sám sobě a smyslu svého života, proměnil v odporného brouka.

Když se jednou Řehoř Samsa probudil, zjistil, že se proměnil v jakýsi ošklivý hmyz. Měl hřbet tvrdý jako pancíř, hnědé břicho a spoustu tenkých nožiček.

Po zjištění, jak se věci mají, nechtěl nikoho pustit do pokoje. Jelikož se včas nedostavil do práce, přišel ho shánět jeho zaměstnavatel. V komunikaci přes dveře sice Řehoř rozuměl všemu, ale jemu nikdo. Neměl lidský hlas...

Po dlouhém přemlouvání se rozhodl odemknout. Když ho ale zaměstnavatel spatřil, okamžitě prchal ze dveří. Matka se okamžitě zhroutila, otec se rozbrečel... Zavřeli Řehoře do pokoje. Štítili se ho. Báli... Nevěděli, co od něj čekat...

K večeru k němu přišla sestra a přinesla mu jídlo. A tak tomu bylo každý den. Byl jí za to velice vděčný. Jako jediná překonala odpor a byla ochotná vstoupit do pokoje... Ale nekomunikovala s ním. Proč by taky ano? S broukem... Ani ji nenapadlo, že by jí mohl rozumět. Aby ji ušetřil pohledu na něj, vždy když vstoupila, schoval se pod pohovku.

Od té proměny byl Řehoř naprosto izolovaný... Stále byl zavřený ve svém pokoji. Hodiny dokázal zírat na jedno místo. A kdykoli uslyšel nějaký hlas, okamžitě se sunul ke dveřím.

Jednoho dne se jeho sestra rozhodla, že by bylo pro Řehoře lepší vystěhovat všechen nábytek z pokoje. Aby se mu lépe lezlo. Gregor totiž v sobě objevil velkou vášeň právě pro lezení, a to jak po zemi, tak především po zdech a stropě. Jelikož by vše sama nevystěhovala, požádala o pomoc matku... Ta ho stejně už delší dobu toužila vidět.

Řehořovi se to nejprve zdálo jako dobrý nápad, pak si ale uvědomil, že by žil opravdu jako zvíře. Nic by mu nepřipomínalo, že býval dříve normálním člověkem. Vylezl proto zpod pohovky a přilepil se k oblíbenému obrazu na stěně... Když ale matka spatřila svého "syna", omdlela. Sestra okamžitě běžela do kuchyně pro nějakou esenci, aby matku vzkřísila z mdloby. Řehoř jí chtěl pomoci a vydal se za ní. Ta se ho ale lekla a upustila lahvičku na zem.

V té chvíli přišel otec domů... Špatně si situaci vyložil. Myslel si, že se Řehoř dopustil nějaké násilnosti. A začal ho honit po celém bytě.

Po chvíli se rozhodl, že ho začne bombardovat jablky. Jednou se trefil... Jablko se Řehořovi zarylo hluboko do hřbetu, a nikdo ho nechtěl vyndat.

Než se Gregor stal broukem, živil celou rodinu ze svého platu. Po proměně už jaksi nemohl, ale rodina peníze potřebovala. Jeho sestra proto začala pracovat jako prodavačka, otec jako posluhovač a matka doma šila spodní prádlo. Z nedostatku financí také pronajali jeden pokoj 3 pánům. Když jednou při večeři začala jeho sestra nájemníkům hrát na housle, svou hrou vylákala Řehoře z pokoje. Ti když ho spatřili, rozhodli se byt okamžitě opustit. Bez placení...

Postupem času už Řehořovu sestru nebavilo starat se o něj. Byla zničená ze zaměstnání a teď ještě tohle... Přestala mu uklízet, už ani nechodila za ním dovnitř. Sama dokonce rodičům navrhla, že se musí brouka zbavit...

Řehoř nechtěl rodině překážet, přestával jíst a za pár dní ho našli mrtvého...

Ale nikdo nebrečel. Ani jinak netruchlil... Byli rádi, že konečně umřel. A ještě ten den si všichni 3 vyšli na procházku a začali plánovat novou budoucnost...

— 3 —


Mladý muž se jednoho dne probouzí s podobou brouka. Jeho rodičům a sestře lidská podoba zůstala, niterného lidství se jim však dostává méně, než by si sami přáli. Smíření se synem, jemuž nerozumí, neboť nedokáže komunikovat na jim srozumitelné platformě, přichází až s jeho smrtí. S ní se dostaví vykoupení, ale snad i trocha prozření.

Syrové podobenství o povrchnosti řečí a citů, snadno vztažitelné nejen na rodinu, ale prakticky na jakoukoliv společnost.

Námět knihy je na první pohled fantastický - jistý Řehoř Samsa se promění v obludný hmyz, důvod jest neznámý. Tato proměna je popsána snad nejznámější větou celého díla: "Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz." Při dalším čtení však pozornějším čtenářům dojde, že tato kniha není fantastickou literaturou, ale že námět je jednou velkou metaforou, která vyjadřuje pocit odcizení člověka v moderním světě. Obvyklé situace ze života běžné rodiny se tak najednou vychylují do prazvláštních a absurdních poloh.

Autor se nesnaží soudit myšlenkové pochody Řehořovy rodiny - čtenář si musí sám udělat názor na to, jak se rodiče nedokázali postarat o svého syna v nouzi nejvyšší, i když on je po léta živil.

Obsah

Hlavní postavou je jistý Řehoř Samsa, pracující jako cestující úředník. Je až puntičkářsky svědomitý a má poněkud sníženou sebedůvěru. Jeho proměna ho v první chvíli paradoxně nevyděsí, nýbrž v něm vyvolá obavy, že do práce nepřijde včas. Postupně zjišťuje, že hlavní problém bude se naučit se svým novým tělem sžít a nějak se smířit s faktem, že již neumí mluvit lidskou řečí a jeho vlastní rodina se jej štítí.

Jediný, kdo se o něj alespoň v první chvíli stará, je jeho sestra Markétka. Nosí mu jídlo a snaží se mu v pokoji, v němž je Řehoř držen, vytvořit v rámci možností útulný úkryt. Jenže postupem času jak ona, tak celý zbytek rodiny začnou Řehoře nenávidět. Už to pro ně není člen jejich rodiny, ale hnusný brouk, který je jim jen přítěží. Ve víře, že Řehoř nerozumí jejich slovům, dokonce před ním samotným o něm mluví jako o někom, koho je třeba se zbavit. On ale stále svou rodinu miluje a snaží se jim jejich situaci všemožně ulehčovat.

Po čase se rodina dostane do finanční tísně a musí pronajmout jeden pokoj v bytě třem pánům. Když jednoho dne poslouchají v obývacím pokoji Markétčinu hru na housle, je Řehoř vylákán tklivými tóny ze svého pokoje a páni nájemníci jej uzří. Obřího hmyzu se zaleknou a dávají okamžitou výpověď.

Řehoř se rozhodne, že už nesmí své rodině působit problémy a pár dní nic nejí, dokud se nevyhladoví k smrti. Jeho vyschlé a mrtvé tělo nalezne služka a tajně se jej zbaví. Smrt brouka je pro všechny vysvobozením, protože konečně mohou žít život bez překážek.

V knize se prolínají dvě jakési roviny - první z nich je všední život rodiny, který zahrnuje cestu z práce a do práce, večeře v kruhu rodinném nebo tahání tvrdohlavého tatínka do postele. Druhou rovinu tvoří fantastická stránka knihy - krmení obřího brouka, jeho procházky po stěnách pokoje a hmyzí problémy v mysli člověka.

Povídka je rozdělena do tří kapitol. V první se Řehoř a jeho rodina vyrovnávají s novou situací, ve druhé nacházejí chvilkový způsob jak spolu vycházet a ve třetí se pocit odcizení (který nikdy úplně nezmizel) vrací s mnohem větší silou.

Autorův styl, kterým povídku psal, je strohý a racionální. To vytváří kontrast se situací Řehoře Samsy, která se podobá noční můře. Vyprávění je vedeno v er-formě, jednotlivé postavy jsou nahlíženy z vnější perspektivy.

— 4 —


Mladý obchodní cestující Řehoř Samsa se jednoho dne probudí v podobě obrovského brouka, odporného sobě i všem ostatním. Jeho rodina se k němu chová s falešným soucitem a pečuje o něho z nevítané povinnosti. Lidé vzdálenější dávají svůj odpor najevo otevřeněji. Teprve Samsova smrt je vysvobozením pro všechny a teprve po ní v sobě jeho příbuzní nacházejí dostatek lidství.

Slavné podobenství o odcizení a neupřímnosti...

Řehoř Samsa je obchodní cestující. Jednoho rána se probudí v pokoji a zjistí, že se proměnil v brouka. V jeho hlavě se ale stále skrývá lidské myšlení a uvažování, a tak začne přemýšlet, jak by se nejrychleji dostal do práce. Bohužel se nemůže moc pohybovat. Přijde za ním prokurista, proč není v práci, ale Řehoř je stále zamčený v pokoji a vydává nerozpoznatelné zvuky v domnění, že mluví. Díky prokuristovi se rodina dozví, co se Řehořovi stalo. Moc ji to nepotěší, protože Řehoř do té doby rodinu živil, a teď se všichni musí živit sami a ještě k tomu Řehoře. Rodina se navrací opět do práce a postupně se o Řehoře stará méně a méně. Odstěhují mu nábytek, nedávají mu najíst a on se trápí, že jim nemůže pomoci. Jednoho dne Řehoř vyleká matku a otec se naštve a začne po něm házet jablka. Trefí ho. Po čase Řehoř umírá.

Charakteristika hlavních postav

Řehoř Samsa - obchodní cestující, zasvěcen práci; nejraději má sestru, s otcem má nejhorší vztah; živí rodinu

Řehořova rodina - postupně se mění jejich vztah k Řehořovi i ke svým povinnostem a práci

Hlavní myšlenka

Řehoř se proměnil v brouka, protože život zasvětil jen práci a ničemu jinému. Proměna je zde chápána jako trest za jeho životní styl.

Franz Kafka zde použil experiment a fikci. Nezvyklý je začátek povídky, kde nás hned uvádí do hlavního děje. Typické jsou pro něj také polopřímé otázky a téma práce/byrokracie → trest.

— 5 —

Informace

Bibliografické údaje

e-kniha

Kompletní kniha ke stažení (ePub, PDF):

  • 13. 5. 2023