Oldřich Mikulášek

Podpořte LD sdílením:

Share

[26.5.1910-13.7.1985]

Životopis

Český básník a novinář Oldřich Mikulášek se narodil roku 1910 v Přerově jako syn železničáře. V Přerově vystudoval měšťanskou školu (1925) a dvouletou gremiální obchodní školu. Poté vystřídal řadu příležitostných profesí (fakturant v továrně na cukrovinky, cihlářský dělník v Újezdci u Přerova, písař na železnici v době cukrovarnické kampaně, akvizitér, 1930–1933 litograf a leptač ve Zlíně), byl krátce bez zaměstnání.

Mikulášek se účastnil neúspěšného pokusu o založení sportovního týdeníku, poté řídil sportovní rubriku přerovského časopisu Obzor (1933–1937). Roku 1937 odešel natrvalo do Brna, kde zpočátku pracoval v redakci Lidových novin (do roku 1945; během okupace v jejich archivu). Po válce prošel redakcemi deníku Rovnost (1945–1948), Svobodných novin, později přejmenovaných opět na Lidové noviny (1948–1952), Čs. rozhlasu (1952–1956) a Hosta do domu (1957–1964). Roku 1965 nastoupil pětiletou tvůrčí dovolenou (stipendium Českého literárního fondu).

Po těžkém úrazu s trvalými následky (1967) mu byl udělen invalidní důchod. V 70. letech v důsledku svého politického postoje prakticky nemohl oficiálně publikovat. Poezii, fejetony, sloupky, reportáže a publicistické články uveřejňoval Mikulášek od roku 1929 v periodikách Obzor, Lidové (Svobodné) noviny, Kritický měsíčník, List Sdružení moravských spisovatelů, Rovnost, Blok, Kvart, Akord, Literární noviny, Host do domu, Plamen, Červený květ (Ostrava), Tvorba, Kultura, Kulturní tvorba, Literární listy, Listy, Listy Klubu přátel poezie aj. Některá díla vyšla v samizdatu nebo jako součást antologií.

Oldřich Mikulášek patří k nejvýraznějším osobnostem české literatury druhé poloviny 20. století. Přes určité literární vlivy (býval často spojován Vladimírem Holanem, nepopíral také inspiraci K. H. Máchou) je jeho poezie vyhraněná a nezařaditelná do žádného z dobových proudů a směrů. Jeho básně se stávají prudkým dramatickým střetem protipólů života a smrti, citového zúčastnění v lásce a netečnosti, vášnivého štěstí a prázdnoty. Odtud pramení také základní kompoziční východiska jeho básní, kterými jsou kontrasty (život vs. smrt, apod.).

Oldřich Mikulášek zemřel roku 1985 v Brně.

Dílo

Poezie

 • Černý bílý ano ne, 1931
 • Marné milování, 1940
 • Křídlovka, 1941
 • Tráva se raduje, 1942
 • Podle plotu, 1946
 • Pulsy, 1947
 • Horoucí zpěvy, 1955
 • Divoké kačeny, 1955
 • Krajem táhne prašivec, 1957
 • Ortely a milosti, 1958 (anotace)
 • Přípitek všem kumštýřům a těm, kteří je mají rádi, 1958
 • Taneční fantazie, 1958
 • První obrázky, 1959
 • Albatros, 1961
 • Pohádka o brněnském krokodýlovi, 1962
 • Svlékání hadů, 1963
 • Pohádka o tom, jak na zem přišla potopa, jak zemi zachránili ptáci a ptáky zase vosy, 1964
 • To královské, 1966
 • Oblázek, 1966
 • Šokovaná růže, 1969
 • Utrpení starého Werthera, 1974
 • Červenec, 1980
 • Agogh, 1980 (anotace)
 • Veliké černé ryby a dlouhý bílý chrt, 1981
 • Žebro Adamovo, 1981
 • Velké černé ryby a dlouhý bílý chrt, 1981
 • Dávný obraz, 1982
 • Sólo pro dva dechy, 1983
 • Čejčí pláč, 1984
 • Druhé obrázky, 1986
 • A trubky zlatý prach, 1990
 • Notečky, 2002

Výbory

 • Běžící luna, 1959
 • Orchestr v korunách, 1960
 • Zelený chrlič, 1964
 • Faraonka, 1966
 • Kam létají labutě, 1970
 • Básně, 1975
 • Červenec, 1980
 • Ony, 1985
 • Do posledního doušku, 1985
 • Sólo pro jeden dech, 1988
 • A srdce nikdy nelže mi, 1990
 • Utrpení starého Werthera (průřez poezií 1947–1981), 1994
 • Královské léto, 1995
 • Ze slov svlečený, 2003,
 • Vinohrad, 2004

Souborné vydání

 • Oldřich Mikulášek: Verše, 1997–2000 (4 svazky)

Překlad

 • A. Kédros: Prokrustovo lože, 1961 (spoluautorka B. Kaupová)

Ostatní

 • Město v sadech, 1956

Citáty

Děkuji všem ženám, které mě opustily a uvolnily tak místo mladším a krásnějším.

Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení.

Život je blbec. Proč bych zrovna já měl být výjimkou?

Oldřich Mikulášek

e-knihy

 • 30. 4. 2023