bajka

Bajka je krátký epickodidaktický útvar, který klasické podoby nabyl na sklonku první poloviny tisíciletí př. n. l. v Řecku, původně šířením ústním podáním. Většina bajek, připisovaných Ezopovi, se odehrává ve světě zvířat. V krátkých prozaických příbězích, které obsahují stručný děj, soustředěný jen k podstatným jevům a situacím, vystupuje víceméně ustálený repertoár postav. Zvířata, hmyz i rostliny jsou nadány lidskými vlastnostmi a cítěním a ta…

Více
  • 13. 5. 2023

[6.st př.n.l.] Zakladatel řecké bajky Ezop žil v 6. století před n.l., pocházel údajně z Malé Asie, žil v Aténách a na ostrově Samos. Patří dodnes k nejznámějším bajkařům a svou proslulostí se vyrovná slavnému Homérovi. O jeho životě toho není příliš známo, narodil se pravděpodobně jako otrok a za svého života hodně cestoval. Jiné zdroje uvádějí, že byl mrzák...

Více
  • 30. 4. 2023