Epigramy (Karel Havlíček Borovský)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

Epigram je drobná, často satirická báseň, která stručně vyjadřuje úsudek v určitém životním jevu.

Havlíček dlouho hledal správný způsob jak vyjádřit stručně a trefně své názory. Už za svého působení v Moskvě si vybral satirický epigram. V Rusku vzniklo jádro sbírky, kterou Havlíček po návratu do Čech doplnil a uspořádal pod názvem Epigramy. Soubor epigramů z let 1843-45 rozdělil do pěti dílů. Věnoval je církvi, králi, vlasti, múzám a světu.

Ukázky

Zle, matičko, zle!


Poctivému hrozí jenom hlad,
zloději zas jenom šibenice;
český literát má trampot více,
jemu hrozí hlad i šibenice.

— 1 —


Demokratický


Nechoď, Vašku, s pány na led:
mnohý příklad máme,
že pán sklouzne, a sedlák si
za něj nohu zláme.

— 2 —


Proč pak mají mnišské cechy


na kloboucích velké střechy,
jako préses Antonín? -
Rádi mají v mozku stín.

— 3 —


Verba docent, exempla trahunt


"Co sám nechceš, nečiň jinému!"
žáku pravil kantor kdesi,
třepaje ho za pačesy.

— 4 —


Geografický


Nechlubte se, vlastenci,
není to věc řádná
že neteče odjinud
do Čech voda žádná.
Točíme-li se sudu
nedolévajíce,
zůstanou nám na spodu
brzy jen kvasnice.
Nechlubte se, nechlubte,
špatná je to sláva,
že vytéká do Němec
všechna česká šťáva.

— 5 —


Popsání ruských národních slavností a obyčejů (Kreščenije)


Biskup světí na památku křestu
skrz led vodu veškerému městu,
které s pobožností plné víry
pít se hrne z této svaté díry.
Pak bývají ti, co pili,
by se dvakrát netlačili,
od kozáků knutem odehnáni
na památku biřmování.

— 6 —


Evangelium sophisticum


Atheistou buď! Toť víra jistá:
Pán Bůh sám je první atheista.

— 7 —


Ruská konstituce


Odjakživa dovoluje
ruský car velmožům,
míti třeba tisíc duší,
jenom žádný rozum.

— 8 —


Z historie literatury české


Českých knížek hubitelé lítí:
plesnivina, moli, Jezoviti.

— 9 —


Talenty


Pavlu hůř a Petru líp;
ticho, závist, ticho!
kacířům dal Pánbůh vtip,
.... břicho.

— 10 —


Versus memoriales


Chceš-li v strachu, v nepokoji žít,
musíš k tomu vtip a rozum mít;
chceš-li dodělat se vezdejšího chleba,
bývej hloupým, kde je toho třeba.

— 11 —


Nedostatečnost


Dokazují kněží z plných plic,
že náš rozum po tom rajském ovoci
za moc nestojí bez boží pomoci. -
Věřím, páni! věřím ještě víc -
že váš rozum s tou boží pomocí
nestojí za nic.

— 12 —


Etymologický


Odkud vzalo - zkouším žáky -
jméno Rakous počátek? -
"Od raků, neb oni taky
chodí pořád nazpátek."

— 13 —


Obrácený svět


České slovesnosti osud pouta kuje:
censura ji tiskne, tiskař censuruje.

— 14 —


Česká modlitba


Svatý Jene z Nepomuku!
drž nad námi svoji ruku,
ať nám Bůh dá co dal Tobě:
by náš jazyk neshnil v hrobě.

— 15 —


Preparanda


Vejklady kantora Doubravy
snadno chápe hned
každý žák, i třebas bez hlavy,
má-li jenom hřbet.

— 16 —


Výstraha


Všichni blázni, milý synu,
ti se snadno obživí;
kdo má rozum, ten má vinu
a za ni trpět musí.

— 17 —


Mystický výklad

Kalkulujíc velmi zdravě,
svatá církev mitru vymyslila:
totiž, že má málo v hlavě,
na hlavu si mnoho postavila.
(Církvi)

— 18 —


Otec a matka


Bůh, náš otec, pro chování
deset nám dal přikázání,
ale církev, naše máť,
zkrátila je v jedno: "Plať!"
(Církvi)

— 19 —


Demokratický


Nechoď , Vašku, s pány na led:
mnohý příklad máme,
že pán sklouzne a sedlák si
za něj nohu zláme.
(Králi)

— 20 —


Meč a kalich


Proč byly husitské rvačky?
Rozhodnout se jimi mělo,
má-li se jíst boží tělo
s omáčkou neb bez omáčky.
(Vlasti)

— 21 —


Originálnost


Není nad původnost!
Každý po ní touží:
lidé chodí přes most,
to já půjdu louží.
(Múzám)

— 22 —


Zloděj


Zloděj bližního prý nemiluje:
vždyť on se s ním rozděluje.
(Světu)

— 23 —


Lenoš a řvi


Lenoš a řvi,
dají mzdu dví!
Pracuj a kuš,
hubu suš!
(Světu)

— 24 —

Informace

e-kniha

Kompletní kniha ke stažení (ePub, PDF):

  • 13. 5. 2023