Střípek ledu (Andrzej Sapkowski)

Podpořte LD sdílením:

Share

Ukázky

VII.

"Hej, zaklínači!"

Geralt zvedl hlavu nad stůl, na jehož desce rozmazával rozlité pivo do fantastických ornamentů.

"Nebylo lehké najít tě." Starosta Herbolth si přisedl a odsunul džbánky a poháry. "V hospodě mi řekli, že jsi odešel do stáje, ve stáji jsem ale našel jen koně a vaky. A ty jsi tady... Tohle je nejpodřadnější knajpa v celém městě. Chodí sem ta nejhorší spodina. Co tady děláš ty?"

"Piju."

"To vidím. Chtěl jsem si s tebou jen promluvit. Jsi střízlivý?"

"Jako dítě."

"To jsem rád."

"Co po mně chcete, Herbolthe? Jak vidíte, nemám čas." Geralt se usmál na holku, stavějící na stůl další džbánek.

"Objevily se nějaké řeči," zamračil se starosta, "že jste se vy dva, ty a náš čaroděj, rozhodli pozabíjet."

"To je naše věc. Jeho a moje. Nepleťte se do toho."

"Kdepak, to vůbec není jenom vaše věc," nesouhlasil Herbolth. "Istredda potřebujeme. Na druhého čaroděje nemáme."

"Tak běžte do svatyně a pomodlete se za jeho vítězství."

"Přestaň, no tak," zavrčel starosta. "A nebuď moc chytrý. vandráku. U všech bohů, kdybych nevěděl, že mi to čaroděj neodpustí, strčil bych tě do lochu až na samotné dno, vyvlékl koňmi za hradby nebo přikázal Cikádovi, aby tě zapíchl jako prase. Jenže, bohužel, Istredd má příliš vyvinutý smysl pro čest a tohle by mi nikdy neodpustil. Dobře vím, že by mi to neprošlo."

"To je výborné." Zaklínač dopil další džbánek a vyplivl pod stůl stéblo slámy, které mu spadlo do piva. "To nám to pěkně pokračuje, že? Už jste domluvil?"

"Ne," řekl Herbolth, vytahuje zpod pláště naditý váček. "Tady máš sto marek, zaklínači, ber je a vypadni z Aedd Gynvael - a to, pokud možno, hned, nejpozději do východu slunce. Řekl jsem, že si druhého čaroděje dovolit nemůžeme. Nedovolím, aby ten náš riskoval život v souboji s někým, jako jsi ty. A to pro takovou pitomost, kvůli nějaké..."

Odmlčel se, nedomluvil, ačkoli se zaklínač ani neotřepal.

"Zvedni od toho stolu svoji odpornou tlamu, Herbolthe," řekl Geralt pomalu. "A těch svých sto marek si strč do prdele. Běž pryč, protože se mi z tebe dělá špatně. Ještě chvilku a pobliju tě od čepice k botám."

Starosta schoval váček a položil ruce na stůl.

"Když ne, tak ne," řekl. "Chtěl jsem po dobrotě, ale když ne, tak ne. Bijte se, posekejte, spalte, potrhejte se na kusy kvůli té děvce, která roztáhne nohy každému, kdo si řekne. Věřím, že si s tebou, ty nájemný vrahu, Istredd poradí tak, že z tebe zůstanou jen boty. Ale jestli ne, tak tě dostanu já. A to dřív než jeho mrtvola stačí vychladnout. Polámu ti na mučidlech všechny hnáty. Nezůstane na tobě jediné místečko celé, ty..."

Ani nestačil stáhnout ruce ze stolu, zaklínačův pohyb byl příliš rychlý. Paže, která se mihla zpod stolu, se ve starostových očích změnila v čmouhu a mezi jeho prsty se s lupnutím zabodla dýka.

"Možná," zašeptal zaklínač, prsty sevřené na jílci dýky, hledící do Herbolthovy tváře, z níž se úplně ztratila krev. "Možná, že mě Istredd zabije. Ale jestli ne... Pak odtud odejdu a ty, hnusný odpade, se mě nepokoušej zastavit, nechceš-li, aby se uličky vašeho špinavého města vykoupaly v krvi. Vypadni odtud!"

"Co se tu děje, pane starosto? Hej, ty..."

"Jen klid, Cikádo," řekl Herbolth. Pomalu stahoval ruku, pomalu, pomaličku klouzala po stole, jen dál od čepele dýky. "Nic se nestalo. Nic."

"Cikáda opět zastrčil meč do pochvy. Geralt na něj ani nepohlédl. Nedíval se na starostu, odcházejícího z krčmy, jehož chránil Cikáda před potácejícími se opilci a vozky. Hleděl na človíčka s krysí tváří a s černýma, pronikavýma očima, sedícího o několik stolů dál.

Rozčílil jsem se, podivil se. Třesou se mi ruce. Opravdu, třesou se mi ruce. To je až neskutečné, co se se mnou děje. Copak to znamená, že...

Ano, řekl si, hledě na človíčka s krysí tváří. Nejspíš ano. Musí to být, říkal si.

Je mi taková zima... Vstal.

Pohlédl na človíčka. Usmál se. Pak sáhl pod kazajku, vytáhl z naditého váčku dvě zlaté mince a hodil je na stůl. Mince zazvonily, jedna se roztočila a cinkla o čepel dýky, stále ještě zabodnuté do hlazeného dřeva.

Informace

Bibliografické údaje

  • 13. 5. 2023