François Villon

Podpořte LD sdílením:

Share

[1.4.1431-1463]

Životopis

Francouzský lyrický básník, tvůrce sociální „villonské balady“. Vedl nevázaný bohémský život (dvakrát se štěstím a dopomocí vlivných přátel unikl trestu smrti), byl v podstatě předchůdcem prokletých básníků.

Ačkoli studoval svobodná umění na univerzitě v Paříži, pohyboval se neustále na scestí rváče, zloděje, tuláka i dobrodruha podsvětí. Byl členem kriminální organizace ‚Brotherhood Of The Coquille‘ a dokonce i své básně psal zlodějskou hantýrkou. V roce 1455 při pouliční hádce s milostným pozadím smrtelně zranil kněze, a proto musel uprchnout z Paříže. Ze soudních spisů je známo, že se zúčastnil krádeže v ‚Collége de Navarre‘. Navštívil dvůr vévodů z Orleánu v Blois a setkal se i s novým králem Ludvíkem XI. (1423-1483). Žil v bídě a byl znovu uvězněn pro krádež, poté odsouzen k oběšení za předchozí špatný život. Rozsudek byl nakonec změněn na deset let vyhnanství z pařížského kraje. Od roku 1463 o něm nebyly žádné zprávy.

Jednotlivé odkazy jeho testamentů jsou vtipně věnovány nejen rodině a přátelům, ale hlavně nepřátelům. Obsahují básně burleskního a satirického obsahu a podávají obraz Villona-rozervance, který krutost a provokaci mísí s hlubokou náboženskou vírou (proslavil se zejména částí ‚Ballade des dames du temps jadis‘ s refrémem ‚Kdepak ty loňské sněhy jsou?‘ a výstižně pojmenovanou básní ‚Ballad Of The Hanged‘). Originální je jednoduchost, s jakou vyjadřuje své pocity, a realismus při líčení událostí.

Villonovy verše vycházejí zcela ze středověkých tradic, ale osobité meditace o smrti a upřímnost, s jakou líčí své vnitřní rozpory a pochybnosti, ho řadí mezi největší francouzské lyriky. Další dílo (8 balad, asi 200 veršů), se podařilo „rozluštit“ teprve v padesátých letech 20. století.

Dílo

Citáty

Byli jsme dva a měli jsme jen jedno srdce.  

François Villon

e-knihy

Zobrazuji všechny 3 výsledky

  • 30. 4. 2023