Zajímavosti českých slov a sousloví

Podpořte LD sdílením:

Share

Slova

Slova obsahující samohlásky AEIOUY přesně v tomto pořadí

 • dvacetikoruny
 • padesátikoruny
 • mateřídoušky

Nejdelší slovo se souvislou řadou souhlásek

 • vzcvrnkls
 • čtvrtprst
 • scvrnklť
 • scvrnkls
 • zhltls

Nejdelší slovo se souvislou řadou samohlásek

 • voyeur
 • guayanský
 • radioamatér
 • uruguayského
 • dvoualbum
 • spoluautor
 • foyer

Slovo s použitím maxima samohlásek A

 • Pouze A: avantgarda, balalajka, Casablanca, dalajlama, karavana, paralaxa, Salamanca
 • Další: adaptabilita, amalgamace, amalgamovat, aparatura, galvanoplastika, kalokagathia

Slovo s použitím maxima samohlásek E

 • Pouze E: epenteze, evergreen, excelence, preference, předvečerem, reference, Tennessee, vehemence
 • Další: nereprezentujete, benevolence, biedermeier, defenestrace, degenerace, dieselelektrický, elektroencefalograf, interference, nebezpečenství, partenogeneze, regenerace, rekonvalescence, reprezentace, steeplechase, stereometrie, telemetrie

Slovo s použitím maxima samohlásek I

 • historickomaterialistický, individualistický, protiimperialistický

Slovo s použitím maxima samohlásek O

 • Pouze O: poloostrov, poloprovoz
 • Další: boogie-woogie, hodobožový, hospodářskopolitický, hydrometeorologie, národněosvobozenecký, národohospodářský, okolostojící, onomatopoický, onomatopoie, onomatopoion, onomaziologie, pedagogickopsychologický, politickoekonomický, polooblouk, spolurozhodovat, svobodomilovný, vodohospodářský, zmonopolizovat

Slovo s použitím maxima samohlásek U

 • Pouze U: humusu, luxusu, kupuju, rukuju, futurum, kumulus
 • Další: akupunkturu, akupunktura, curriculum, furunkulóza, futurizmus, muskulatura, plusquamperfektum, strukturalizmus, ukousnout, ultrastruktura, ultravakuum, Uruguay, utuchnout

Slovo s použitím maxima samohlásek Y

 • kykyryký

Slovo s použitím maxima souhlásek B

 • baobab, bibliobus

Slovo s použitím maxima souhlásek B

 • Boccaccio, capriccio, scirocco

Slovo s použitím maxima souhlásek C nebo Č

 • kočiččin, holčiččinou

Slovo s použitím maxima souhlásek D

 • devětadevadesát, dividenda, dráždidlo, poddodávka, pododdělení, pododdíl, pododrůda, rododendron

Slovo s použitím maxima souhlásek F

 • Buffa, Eiffelova, elektroencefalograf, faktografie, falzifikace, falzifikátor, falzifikát, fanfára, fenolftalein, fiflena, Filadelfie, filozof, filozofický, filozofie, fonograf, fortifikace, fosfát, fosfor, fosforečnan, fosforescence, fosforeskovat, fotograf, fotografický, fotografie, frankofonní, superfosfát

Slovo s použitím maxima souhlásek H

 • dlouhohrající, druhohory, Fahrenheitův, Halleyho, hihňat, hlaholice, hlavohruď, hloh, hnědouhelný, holohlavý, huhňat, mnohohranný, mnohoúhelník, mnohoúhlý, půldruhého, sáhodlouhý, uhlohydrát

Slovo s použitím maxima souhlásek J

 • nejjasnější

Slovo s použitím maxima souhlásek K

 • biologicko-ekologický, daktyloskopický, eklektický, eklektik, ekonomicko-politický, kakaovník, kakofonický, kaleidoskopický, Kalkaka, kalkulačka, karkulka, kikirikí, kinekický, klekátko, klimakterický, kokakola, kolikpak, koliksetkrát, kontradiktorický, krakovák, krátkovlákný, krátkozrakost, krkovička, kukačka, kukátko, kuklík, Kukluxklan, kykyryký, mikroelektronika, mikrokok, mikroskopický, několiksetkrát, několiktisíckrát, politickoekonomický, Rakousko-Uhersko, řeckokatolický, římskokatolický, skokanský, spektroskopický, společensko-ekonomický, škrkavka, technicko-ekonomický, vysokoškolský

Slovo s použitím maxima souhlásek L

 • acetylcelulóza, butylalkohol, etylalkohol, metylalkohol, multilaterální, oftalmologie, polyvinylchlorid, propylalkohol, violoncellista, violoncello

Slovo s použitím maxima souhlásek M

 • Homonymum, maximalizmus, maximum, memorandum, mermomocí, mimochodem, minimum, somnambulizmus

Slovo s použitím maxima souhlásek N

 • interkontinentální, transkontinentální

Slovo s použitím maxima souhlásek P

 • podpraporčík, polypropylen, popřípadě, propoprvé

Slovo s použitím maxima souhlásek R

 • arterioskleróza, elektrokardiograf, elektrokardiografie, garderobiér, infrastruktura, karburátor, literárněhistorický, literárněkritický, mikroprocesor, prekurzor, programátor, prokurátor, prokuratura, prorektor, protireformace, rebarbora, reformátor, refrigerace, registratura, rekordér, remorkér, reparatura, repertoár, repertoárový, reportér, reproduktor, reprografický, reprografie, respirátor, restauratér, restaurátor, retrográdní, rezervoár, rozprostírat, termoregulátor, transformátor, transportér, trojrozměrný, turboalternátor, turbogenerátor, turbokompresor, ultrastruktura, videorekordér

Slovo s použitím maxima souhlásek S

 • Massachusetts, Mississippi

Slovo s použitím maxima souhlásek T

 • čtvrtstoletí, matematickostatistický, protestantství

Slovo s použitím maxima souhlásek V

 • výchovně-vzdělávací
 • vyvařovávati (přidal Gimli)

Slovo s použitím maxima souhlásek X

 • xerox

Slovo s použitím maxima souhlásek Z

 • znovuzrození

Nejdelší slovo

 • nejzdevětadevadesáteroneroznásobitelnějšími (43 písmen)    (poslal Aleš Kvapil, Č. Budějovice)
 • nejnezdevětadevadesáteronásobitelnějšími (40 písmen)
 • nejnezpravděpodobnostňovávatelnějšími (37 písmen)
 • nejneobhospodařovávatelnějšími (30 písmen)
 • nejneosamostatňovávatelnějšími (30 písmen)
 • nejnerozradostňovávatelnějšími (30 písmen)
 • encyklopedistický (17 písmen)

Slovo s písmeny podle abecedy

 • prst
 • prsty
 • čirý (předchozí 3 slova přidal Pavel Stařecký)
 • klopy (přidal Gimli)

Slovo s písmeny zpětně v abecedě

 • žvýká

Slovo s ABC

 • Vedle sebe: žabce, abces
 • Další: abeceda, ambice, slaboch, vrabec

Nejdelší akronym (slovo složené ze zkratek)

 • radar
 • laser
 • modem (přidal Gimli)

Nejvíce písmen s čárkou vedle sebe

Nejvíce písmen s háčkem vedle sebe

 • měšťan

Nejvíce písmen vedle sebe s háčkem či čárkou

 • měšťánek
 • mříží
 • příčí
 • rozšíří
 • říší    (přidal Pavel Stařecký)
 • tučňáččí    (poslal Tom „papouch“ Poušek)

Nejvíce písmen s čárkou

Nejvíce písmen s háčkem

Nejvíce písmen s háčkem či čárkou

Nejdelší složenina slov

 • elektroencefalograf

První slovo ve slovnících

 • abatyše

Poslední slovo ve slovnících

 • žvýkání
Strany: 1 2
 • 5. 5. 2023