Slovní obrazce

Podpořte LD sdílením:

Share

Magický (slovní) čtverec

V každém políčku čtverce je jedno písmeno. Každý řádek pak musí tvořit kompletní slovo a v žádném řádku, sloupci nebo diagonále se nesmí žádné písmeno opakovat.

Variogram – magický čtverec, v němž písmena zleva doprava a shora dolů vždy tvoří slova (nejlépe stejná, tj. v prvním řádku a prvním sloupci je stejné slovo atd.)

Dokonalý slovní čtverec – magický čtverec, v němž písmena tvoří slova ve všech směrech, tedy čteno seshora, zdola, zleva i zprava.

Jedním z nejznámějších magických čtverců (v tomto případě dokonce dokonalých) je latinský

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

který lze volně přeložit jako „Rozsévač Arepo pracuje s pluhem“.

Dalšími příklady jsou anglické magické čtverce

C A R D
A R E A
R E A R
D A R T
H E A R T
E M B E R
A B U S E
R E S I N
T R E N D
B R A V A D O
R E N A M E D
A N A L O G Y
V A L U E R S
A M O E B A S
D E G R A D E
O D Y S S E Y

Čtvercovka

Námět, který má při vodorovném i svislém čtení stejné znění a který lze vepsat do obrazce, jenž má tvar čtverce stojícího na základně.

Klasická čtvercovka

T O P O L
O L I V A
P I L O T
O V O C E
L A T E X
S T V O L
T R Á V Y
V A Š Í K
O V I N E
L Ý K E M
J E D E
E G O N
D O P I
E N I N

Slabičná čtvercovka

DÍV ČI NA
ČÍ HA LA
NA LA NĚ

Roháček

Námět, který má při vodorovném i svislém čtení stejné znění, lze ve­psat do stupňovitého obrazce začínajícího (končícího) řádkem (sloupcem) o jednom poli a pokračujícího řádky (sloupci) vždy o jedno pole delšími (kratšími).

Klasický roháček

O L O V O
L U K Y 
O K O 
V Y 
O
P O S E L
O P I S
S I N
E S
L

Slabičný roháček

ZLO MI LA SE
MI A ZÁ 
LA ZA
SE

Slovní pyramida

Pyramida ze slov, z nichž vyšší řádek je vzniklý odebráním jednoho písmenka ze spodní linie.

  • 10. 1. 2024