Jazykolamy

Podpořte LD sdílením:

Share

Viz také Jazykolamy ve formě říkanek a krátkých básní

 • Tři sta třicet tři stříbrných křepelek přeletělo přes stři sta třicet tři stříbrných střech.
 • Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám pozřete.
 • Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
 • Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora.
 • Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější lomenice.
 • Zalyžařivšísi lyžař potkal nezalyžařivšísi lyžařku.
 • Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosačárny.
 • Přišel za mnou jeden řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem řek, abych mu řek, kolik je v řecku řeckých řek.
 • Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.
 • Řehoř Řehořovič řeže řeřichu.
 • Řežu a žeru, řežeš a žereš, žerou a řežou, žeru a řežu, žereš a řežeš, řežou a žerou.
 • Strč prst skrz krk.
 • Svišt sice svisle visel. Zasvištěl svišt, slyšel sysel.
 • Vlk strhl srně hrst srsti.
 • Ó, kdybys, ty lyžaři nezalyžařivšísi, sis zalyžoval, byl bys zalyžařivšísi lyžař!
 • Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
 • Ještě štěstí, že se nesešli!
 • Sazeč dnes všecko nevysází.
 • Prut plul rychle po proudu a v láhvi se lyricky perlil ricinový olej.
 • Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.
 • Utlum tu hubu a kup tu kupu hub!
 • Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy!
 • Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu!
 • Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji Julii já.
 • Strýc Šusta suší švestky: pět švestek, šest švestek, pět švestek, šest švestek, …
 • Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat?
 • Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější.
 • V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.
 • Tři tisíce tři sta třiatřicet stříbrných křepelek přeletělo přes tři tisíce tři sta třiatřicet stříbrných střech.
 • Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu.
 • Královna Klára na klavír hrála.
 • Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra, já rád játra, co nám brání dát si játra?
 • Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li mu ji?
 • Náš pan kaplan v kapli plakal.
 • Poslal posel posla pro slámu.
 • Rozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina, nebo nerozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina.
 • Čistý s čistou čistili činčilový čepec.
 • Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně.
 • Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími.
 • Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu.
 • U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky.
 • Šla Prokopka pro Prokopa, pojd Prokope pojíst oukropa.
 • V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí.
 • Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí.
 • Pokopete-li mi to pole, nebo nepokopete-li mi to pole.
 • Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
 • A to mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším pozemku?
 • Zasvištěl svišť, slyšel sysel.
 • Dolar, Libra, Rubl.
 • Volaly Volary, že tam včera vorali.
 • Zvíře zařve, dveře zavře.
 • Leť teď, plať pak.
 • Nůše nezaneřáděná.
 • Nejkulaťoulinkatější z nejkulaťoulinkatějších.
 • Šťávička ze švestiček
 • Ještě štěstí, že se nesešli.
 • Osuš si šosy.
 • Je Olivier olivrejovaný nebo neolivrejovaný?
 • Jsi směšný se svou šosáckou sentimentalitou.
 • Meliorační a racionalizační projev
 • Sčeš si vlasy z čela
 • Piksla sklapla. Piksla sklapla? Piksla sklapla!
 • Když naolejuji linóleum nenaolejuji lampu, když naolejuji lampu nenaolejuji linóleum, když tu lampu nenaolejuji já, naolejuje ji Júlie.
 • Nesnese se se sestrou.
 • Letadlo nevznese se se sesečené trávy.
 • Vlky plky, drbu vrbu, vlk zmrzl, prst zvlhl, zhltl hrst zrn.
 • Trnky v hrnku, žeru řežu.
 • Máma má málo máku.
 • Velé to vodo z vemévaného hrnca do nevemévaného!
 • Bratře střez neteř.
 • Čtyři svišti na cvičišti sviští.
 • Dřeš dřez a džes.
 • Floutek Franta flámoval ve Flóřině fraku.
 • Instituce institucionalizovaly institucionalismus
 • Jelen letěl jetelem, jetelem letěl jelen.
 • Kopyto klopýtlo. Kobyla kopyty klapala.
 • Kraksna klapla.
 • Král klel krucipísek klacku.
 • Libo-li je Julii lilii v aluminiové fólii.
 • Mahátmá v tmách hmatá tchána hnát.
 • Můžeš čekat až za železničním mostem, jež zde stojí přes (již) šest let.
 • Na anesteziologickoresuscitačním oddělení resuscituje anesteziolog.
 • Na otorinolaryngologii ordinuje otorinolaryngolog.
 • Nás nejvíc sžírá žárlivost.
 • Není-li snad slimáčice sličnější slimáka.
 • Rumplcimprcampl klimprklastr.
 • Řízni dřív dřevo z bříz.
 • Řevnivý řezník řezal dceři rázně řezy.
 • Scvrnkni cvrčka z mrkve.
 • Skryl list skleslý ze seschlých bříz.
 • Splaskla piksla z plexiskla, z plexiskla piksla splaskla.
 • Treska tleskla Terce, Terka tleskla tresce.
 • Třpytný břit zřel, stříbřitý břit třel.
 • Tu ti teto tato tátova teta tyká!
 • Tvrdíš, že sis skřípl prsty mezi dvířka skříně?
 • Už si usuš šos.
 • Vlk klel v rokli. Vlk smrkl zmrzl zmlkl. Vlk strh srně hrst srsti. Vlky plky. Vrzal vrhl, vlk vrzl.
 • Z čeho chceš sčítat čísla?
 • Zamete to ta teta nebo nezamete to ta teta?
 • Zapalatalizovala-li se ta palatalizace či nezapalatalizovala-li se ta palatalizace (bagatelizace).
 • Zhltl hrst zrn.
 • Žalně svou žalobu žaluje žába žabáku v kalužině.
 • Nesnese se se sestrou, nesnese se se sestřenicí, nesnese se se schránkou ani se střenkou svého nože.
 • Revolvery se revolverují v revolverárně.
 • 19. 4. 2023