jazykovědné

Žák: který druh moderního řečnictví vy, pane profesore schvalujete? A který si přece zaslouží doporučení? / Profesor: Onen, zajisté, jenž třebaže míří k novým cílům dbá přece jen pravidel a umění řečnického. V tom smyslu totiž, že i když nemá ciceronských period, přece jen se přidržuje latiny a usiluje o jasnost a ostatní ctnosti řečnictví. / Žák: Jaký záměr tento druh sleduje a co jej doporučuje? / Profesor: Dvěma věcmi si především dobývá přízně svého p…

Více
  • 13. 5. 2023

Smaž hada jak chceš, nebude z něho úhoř. / Která kráva nejvíce řičí, nejméně mléka dává. / Štěstí se trousí, neštěstí sype. / Kdo koho miluje, vad jeho nepozoruje. / Nechval, kmotře, hodů, až z nich pojedeš se ctí domů. / Nenarodil se ten, kdo by se líbil všem. / Starý má smrt před očima, mladý za zády. / Jaké prase, taký kvík, jaký národ, taký zvyk. / Děvče do dvanácti češ, do šestnácti střez, po šestnácti děkuj tomu, kdo vyvede dceru z domu. / Nezahazuj starého šatu, dok…

Více
  • 13. 5. 2023

Jistý pan Humblot ve svém zamítavém posudku rukopisu Proustova Hledání ztraceného času pro vydavatele Ollendorffa napsal: „Možná pomalu chápu, ale prostě nemohu uvěřit tomu, že někdo dokáže na třiceti stranách popisovat, jak se člověk vrtí a převaluje v posteli předtím, než usne.” Když Calvino chválil rychlost, varoval: „Nechci tvrdit, že rychlost je hodnota sama o sobě. Čas vyprávění se může zpomalovat, může být cyklický či nehybný Tato chvála …

Více
  • 13. 5. 2023

[12.1.1969] Anglický spisovatel, jazykovědec, překladatel a textař David Mitchell se narodil roku 1969 v Severozápadní Anglii. Byl pětkrát nominován na Bookerovu cenu. Vystudoval anglickou a americkou literaturu na univerzitě v Kentu. Rok žil na Sicílii, potom osm roků v Hirošimě v Japonsku, kde vyučoval angličtinu. V současné době žije v Irsku. Již první román Davida Mitchella nazvaný Ghostwritten (česky Hybatelé),...

Více
  • 30. 4. 2023