Má veselá jitra (Ivan Klíma)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

Stručný obsah

Má veselá jitra je kniha povídek o reálném socialismu. Jedna z nejčtenějších knih Ivana Klímy vznikala jako ironizující relaxace při práci na jeho stěžejním románu Soudce z milosti. Autor zpracoval nadhledem sobě vlastním obyčejné i nezvyklé zážitky všedního dne v jednom týdnu.

Šmelinářská povídka: hlavní hrdina doprovází dítě svého nenapravitelného souseda Šmelináře na ošetření.

Sentimentální povídka: autorovi telefonuje žena, s kterou kdysi prožil milostný vztah. Ona mezitím emigrovala a vdala se za bohatého Američana. On ji vysvětluje, proč do emigrace neodešel.

Vánoční spiklenecká povídka: autor je přesvědčen přítelem, aby spolu prodávali vánoční kapry. Potkávají protřelé obchodníky a podnikavou dívku.

Erotická povídka: hlavní hrdina hledá vedoucího zámečnické dílny, ale na místě najde jen ochotně souložící ženu. Potom potká povídavého člověka neofreudovského světonázoru, který mu po své osobní prezentaci předá dar: kartičku s nápisem \'Věř vlastnímu nitru, soukromý dr. filozofie Augustin Hovorka\' a odchází souložit s ochotnou pracovnicí zámečnické dílny.

Sanitární povídka: V nemocnici, kam chodí starý pan Lhota navštěvovat svoji umírající ženu, kde pracuje pan Biebl, který krade jak straka a pan Mixa, který mluví mimořádně sprostě, pracuje autor jako sanitář. Seznamuje se sestrou Táňou, mluví spolu, on jí slíbí napsat dopis, po jehož předání se od ní dozví, že sestry dávají umírajícím smrtící injekci.

Zlodějská povídka: stavba garáží čtyřmi intelektuály za reálného socialismu.

Bláznovská povídka: režimu nepohodlný spisovatel je na své chatě a při povodni zachraňuje starého profesora filozofie, který opisuje protistátní články a nosí mu je.

— 1 —


Stručný obsah

Soubor povídek z konce sedmdesátých let. Od pondělí do neděle se odehrávají nebo začínají jednotlivé příběhy. Jednotlivé povídky realisticky vyprávějí každodenní skutečnosti, ve kterých se ocitá spisovatel, který nemůže doma publikovat, je sledován a odposloucháván StB, je nucen k podřadným pracím. Autor je vypravěčem i v povídkách vystupuje pod svým jménem. Několikrát dává najevo, že jeho místo je doma,nikoliv v cizině a že touží psát o domácích problémech.

1. Šmelinářská povídka (pondělí ráno) - dítě šmelináře Vejra vyskočí z okna a sám autor ho veze do nemocnice. Dítě je poznamenáno prostředím, ve kterém vyrůstá. Klíma zde poukazuje, že lidé nechtějí pracovat poctivě. 2. Sentimentální povídka (úterý ráno) - v této povídce se autor setkává se svou bývalou láskou, která emigrovala do Ameriky. Dívka se mu po letech ozve a sdělí mu, že se provdala za bohatého obchodníka z Ameriky. Dívka se jej ptá, proč také neemigruje, že stejně nemůže vydávat knihy. Na její otázku autor odpovídá, že je tady doma, že tu má přátelé…. 3. Vánoční povídka (středa ráno) - autor vypráví zážitek z Vánoc, kdy ho kamarád přemluvil, aby prodávali kapry.Vedoucí je poučuje, jak kapry prodávat a jak více vydělat. Povídka poukazuje na úplatkářství a podvody.4. Erotická povídka (čtvrtek ráno) - hlavní postava hledá vedoucího zámečnické dílny, ale najde jen ochotně souložící ženu. Následně potká upovídaného člověka, který mu po své prezentaci předá kartičku s nápisem:“Věř vlastnímu nitru, soukromý dr. filozofie, Augustin Hovorka“ a odejde souložit s ochotnou pracovnicí zámečnické dílny. 5. Sanitární povídka (pátek ráno) - z nemocničního prostředí. Mluví o svých zkušeností, protože pracoval jako sanitář. Zde potkává sestru Táňu, od které se dovídá, že sestry dávají umírajícím smrtící injekci.6. Zlodějská povídka (sobota ráno) - popisuje se tu stavba garáží za reálného socialismu.7. Bláznovská povídka (neděle ráno) - režimu nepohodlný spisovatel je na své chatě a při povodni zachraňuje starého profesora filozofie, který opisuje protistátní články a nosí mu je.

— 2 —

Ukázky

Vánoční spiklenecká povídka

Včera jsme prodávali první den. Dostavili jsme se na určené místo ještě za hluboké tmy. Před matně osvětlenou samoobsluhou v obrovité kádi se mačkali kapři, které den předtím obstaral Petr. Vedoucí samoobsluhy, mírně prošedivělý a kulaťoučký elegán, nás přivítal vlídně. Jeho vlídnost jsme ovšem už předtím ovlivnili lahví francouzského koňaku. Pomohl nám ze skladu vynést dřevěný pult a pak přitáhl starožitně vyhlížející váhu. Chvíli se bavil tím, jak se snažíme ten složitý přístroj uvést do rovnovážné polohy, pak nás vyhnal, a když byl chvíli manipuloval s jemným mechanismem, spokojeně prohlásil, že teď budeme mít na každém kile pět deka, a poučil nás ještě, že do misky musíme házet kapra s co největším množstvím vody /vodu vylévat, jen když zákazník předem zkoumá váhu/, rybu rychle sejmout v okamžiku, kdy je ručička v maximálním bodu své výchylky, dbát však přitom, aby váha nikdy neukazovala celý snadno spočitatelný údaj jako je ku příkladu jeden či jeden a půl kilogramu. Naslouchali jsme mu pozorně, a to jej povzbudilo k tomu, že nám udělil ještě několik rad. Musíme cenu samozřejmě zaokrouhlovat, a to k nejbližšímu celému vyššímu číslu, anebo je-li možno k devítce, která je ze všech celých čísel nejpříznivější. K tomu celému číslu pak přídat podle vlastní úvahy nějaké haléře, neboť to vypadá seriózněji...

...V té chvíli si pan vedoucí všiml mého užaslého výrazu a zřejmě si myslel, že mám strach. Obrátil se tedy ke mně a ujistil mě, že se nemusím ničeho bát. Většina zákazníků jsou ženské a ty prakticky nikdy nedokážou zaznamenat váhu, natož správně spočítat cenu. Navíc si samozřejmě musím počínat obratně a taky používat psychológii. Odhadnout zákaznici, trošku pohovořit a polaškovat, aby zapomněla, že nakupuje, a měla dojem, že si sjednává rande. A proto pozor, chlapi, na chlapy! A všechna ta poučení nám pan vedoucí sděloval s mírným úsměvem, jako by nic z toho nemyslel vážně, jako by s námi jen žertoval a trochu hrál divadlo pro naši potěchu.

"Ale jak vyslovíte cenu, to už musíte být zase seriózní, někdy není na škodu opravit se ve prospěch zákazníka."

Informace

Bibliografické údaje

e-kniha

Kompletní kniha ke stažení (ePub, PDF):

  • 13. 5. 2023