Jarmila Glazarová

Podpořte LD sdílením:

Share

[7.9.1901-20.2.1977]

Životopis

Spisovatelka Jarmila Glazarová se narodila roku 1901. Rané dětství prožila v Malé Skále u Turnova, kde byl její otec správcem velkostatku, roku 1910 odešel ze zdravotních důvodů do penze a rodina se odstěhovala do Prahy

Do roku 1916 navštěvovala v Praze německou měšťanskou školu, po matčině smrti (1916) se otec r. 1917 s oběma dcerami odstěhoval do Hořovic, ale téhož roku zemřel. Sestry nalezly útočiště v internátní hospodářské a hospodyňské škole v Klimkovicích ve Slezsku, tehdy přeměněné v lazaret, po skončení války Glazarová tuto školu vystudovala (1919-21).

V roce 1922 se vdala za MUDr. J. Podivínského, po jeho smrti (1934) odešla do Prahy k sestře Ireně a začala pracovat jako telefonistka a písařka. Záhy podlehla duševní krizi, potěšení nacházela v psaní, její prvotinou byly Roky v kruhu.

Později již jako spisovatelka z povolání příležitostně pobývala na Valašsku, kde sbírala materiály pro psaní. Po válce byla politicky činná, 1946-48 působila v Moskvě ve funkci velvyslaneckého rady; 1954-56 byla poslankyní Národního shromáždění.

Podle románů Glazarové byly natočeny stejnojmenné filmy (Advent, 1956; Vlčí jáma, 1957).

Dílo

Beletrie

 • Roky v kruhu, 1936
 • Vlčí jáma, 1938 (anotace a ukázky)
 • Advent, 1939 (anotace a ukázky)
 • Chudá přadlena, 1940
 • Roky v kruhu, 1940
 • Zahradník Hejduk, 1944
 • Zahradník Hejduk a O Lidušce, malířce pokojů, 1960

Publicistika

 • Leningrad, 1950
 • Výmarský deníček, 1950
 • Dnes a zítra, 1952
 • Střední Čechy, 1953
 • Jaro Číny, 1954
 • Ani dálka, ani cizina, 1959
 • Píseň o rodné zemi, 1960
 • Básník domova, 1962
 • O kráse české řeči, 1964
 • A přece klasikové, 1967
 • Místopis srdce, 1973
 • Milý a milostný český jazyk, 2001

e-knihy

 • 30. 4. 2023