realistické

K.V. Rais věnoval tento „pohorský obraz“ památce učitelů a kněží, buditelů národních. O oblibě románu svědčí přes třicet jeho vydání. Za své pedagogické praxe na vysočině autor poznal, co pro zapadlou vesničku znamená obětavá činnost vlastenecké inteligence. Pro případ začínajícím učitelům i kněžím se vrátil k podnětnému národnímu obrození čtyřicátých let minulého století. hlavním pramenem mu byly jedinečné zápisky Věnceslava Metelky, doporučitel…

Více
  • 13. 5. 2023

Hlavními hrdiny jsou zde převážně starší lidé a jejich děti. Staří, jako nositelé morálky, ale příliš slabí na to, aby ovlivnili osudy ostatních. / Na prvních 11 stránkách knížky jsme seznámeni s životem autora a jeho dílem a dobou, ve které žil, to vše očima paní Jaroslavy Janáčkové. Dále následuje pět různě dlouhých povídek – Matka a děti, V boudě, Konec života, Do Prahy na pouť a Po letech doma, poté následují vydavatelské poznámky a autorovy vys…

Více
  • 13. 5. 2023

Kuchař se hned od prvního dne podjal úkolu mladého Henryho poučovat. Zdálo se, že se přímo třese na to, aby mohl sdělovat všechno, co ví. Bylo to poučování jaksi hloubavé, jako by se ustavičně bál nějaké námitky nebo protichůdného názoru. Kuchař byl šedivý muž se smutnýma očima, podobnýma psím. Měl v sobě něco z kněze a něco ze suchého kantora, ale i něco ze záludnosti prohnaného lotra. V jeho řeči se obrážela universita, v jeho nečistých způsobe…

Více
  • 13. 5. 2023

Když Julián druhého dne v devět hodin vyšel z vězení, aby se odebral do hlavní síně soudní budovy, podařilo se četníkům jen s velkou námahou udržet nesmírný dav tísnící se v nádvoří. Julián se dobře vyspal. Byl klidný a neměl jiný pocit než pocit filosofické lítosti, který v něm budil pohled na ten dav závistivců, kteří přestože nebyli ukrutní, jistě vyslechnou s uspokojením ortel smrti. Když byl asi na dvacet minut zadržen uprostřed davu, pozoro…

Více
  • 13. 5. 2023

Francouzský kriticko-realistický psychologický román z prostředí francouzské maloměstské společnosti poloviny 19. století. Hrdinkou je mladá žena, kterou prázdný život bez smyslu dohání k nevěře a nakonec i k sebevraždě. /   / Gustave Flaubert představuje vrchol francouzského realismu. Narodil se v Rouenu jako syn lékaře. Nedokončil studia práv, podnikal cesty do zahraničí a zcela se oddal spisovatelství. Znám je především jako skvělý prozaik, ale…

Více
  • 13. 5. 2023

Po smrti matky zůstal Vojtěch Kaliba v chalupě sám se svým otcem. Obě jeho starší sestry byly provdané a měly zájem na tom, aby si z chalupy odnesly co nejvíce. Navzájem si záviděly a tak švagr Smrš nutil Vojtu, aby se oženil, neboť záviděl švagrové Nedomelce, že je častěji na statku než oni a že má z toho zisk. Proto se seznámil s Karlou Boučkovou, mladou dívkou z vedlejší vesnice. Přestože byl Vojta o hodně starší, zdálo se, že se mají rádi, a …

Více
  • 13. 5. 2023

V románu Sklení ukázal K.V. Rais rozpad sociálních mravů na vesnici a vliv peněz na lidský charakter a vztahy. Mimochodem, skleníkem zde není myšlen zahradní skleník na pěstování, nýbrž prosklená skříň, vzadu se zrcadlem, do které se umisťovalo ozdobné sklo a porcelán. / Děj románu je situován do vesničky Běleče na Českomoravské vrchovině. Tamní pojezdný Domomrázek se ožení a do domu si přivede mladou paní Gustýnku. Jeho žena se však setkává s odpor…

Více
  • 13. 5. 2023

Karel Václav Rais vydal v roce 1895 úspěšnou knihu Pantáta Bezoušek, ve které 70letý vdovec odjíždí z venkova na dva týdny vlakem poprvé v životě do Prahy, aby tam pobyl v rodině svého syna JUDr. Josefa Bezouška, jenž se stal pražským renomovaným advokátem. / Již při první večeři s rodinou nám Rais naznačuje, že mezi otcem a synem, který venkov vyměnil za intelektuální práci a život ve městě, se rozprostřela nepřeklenutelná propast. Pantáta popisuje…

Více
  • 13. 5. 2023

Kniha vypráví o chlapci, který bydlel na farmě a moc si přál svého vlastního koně. Na farmě měli také stáj a Jody vždy pomáhal otci se vším co mělo souvislost s koňmi. Na farmě jim pomáhal sluha Billy Buck. Otec Jodymu slíbil koně za to, když bude hodně pomáhat v domácnosti i na polích. Jody se co nejvíce snažil a otec mu opravdu koně sehnal a koupil. Nebyl to sice kůň, ale poník. Pocházel z cirkusu a Jody ho pojmenoval Gabilan. Každou volnou chv…

Více
  • 13. 5. 2023

„Všechny šťastné rodiny jsou si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým vlastním způsobem.“ /   / Děj tohoto románu se odehrává v 2. polovině 19. století. Zachycuje manželské a milenecké krize. Hlavní hrdinkou je Anna Karenina, vdaná žena, která se zamiluje do důstojníka Vronského, který její lásku opětuje. V románu vystupuje další milenecký pár Kitty a Levin, jejichž láska je šťastná. Lásku a štěstí završí svatbou a nakonec se jim narod…

Více
  • 13. 5. 2023