Jiří Šmatlán (Teréza Nováková)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

Sociální román z venkovského prostředí, jedno z vrcholných autorčiných děl.

Stručný děj

Jiří Šmatlán je román z venkovského prostředí, v němž autor sleduje, jak obyčejný tkalec prošel duchovním vývojem.

Děj této knihy se odehrává v 90. letech 19. století ve východních Čechách. Jak již název naznačuje, Jiří Šmatlán je její hlavní postavou. Pochází z tkalcovské rodiny a již odmala byl veden ke katolickému náboženství.

Po smrti matky se rodina přestěhuje k tetě do Javorova, kde Jiří zůstane až do smrti. V tomto městě přechází k evangelickému náboženství. Dokonce se i s evangeličkou ožení.

V knize je užita i řada hovorových a nářečních výrazů (například tecle - ozdoby na rukávech).

— 1 —


Hrdinou románu Jiří Šmatlán je vesnický mudrlant, který nechápe život jen jako zápas o holou existenci, ale usiluje o poznání pravdy života, mýlí se a často naráží na nepochopení.

Děj románu se odehrává v oblasti východních Čech. Hlavním hrdinou je Jiří Šmatlán, jenž byl vychováván zcela v katolické víře. Díky dluhům svého otce se odstěhují do Javorova za příbuznou, u níž pracují na statku. Zde se Jiří setkává s evangelickým knězem, který podporuje jeho čtenářskou vášeň a touhu po celoživotní pravdě. Dále se ve vesnici seznámí se starým Plíhalem, s nímž si po večerech čtou knihy a rozjímají o pravdě. Tyto dvě osoby jej ovlivní při přestupu z katolické na evangelickou víru a zároveň po smrti Plíhala se ožení s jeho manželkou, a Šmatlánův otec se odstěhuje ze statku a potuluje se po kraji. Během jejich manželství se jim narodí několik dětí, ze kterých přežijí jen dvě dcery. Manželka Jiřího se snaží co nejvíce nahromadit peněz a provdat co nejlépe své dvě dcery. První provdá za chalupníka a druhou za statkáře. Po čase se jim druhá dcera navrací domů z důvodů finanční tísně svého manžela. Jiří se ve vesnici znepřátelí s knězem, který nastoupil za jeho zbožňovaného kněze. Očekával od něj podporu v jeho vášnivé četbě a poznávání pravdy. Pociťuje, že pravda se nachází jinde. Po čase se Jiří seznámí se socialistou Hamerníkem, jenž jej přesvědčuje o svém politickém přesvědčení, které přináší jen pravdu a pomocnou ruku pro chudé a utlačované dělníky bohatými a vlivnými lidmi. Toto přesvědčení šiří dále Jiří ve své vesnici a s nadšením očekává začátek voleb, kterých se nedožije. Umírá na souchotiny. V jeho chaloupce nadále bydlí jeho manželka s dcerou a jeho otec se nadále potuluje po kraji.

V tomto díle je přesně popsán vliv jak křesťanství, tak i evangelického vyznání. Mezi tyto dvě víry po čase vstupuje socialismus, který později měl vliv na české dějiny.

— 2 —

Informace

Bibliografické údaje

  • 17. 2. 2024