komorní

Veselohra ve dvou dějstvích. Společně s hlavními hrdiny se ocitnete na českém venkově 1. poloviny 19. století a budete prožívat úklady lásky, lsti, chamtivosti a prospěchářství. Jak mnoho se od těch dob změnilo? Posuďte sami… / První dějství má devět výstupů, druhé dějství třináct výstupů. / První dějství / Honza, který slouží jako pohůnek u sedláka Vošousta, je podplacen panem kancelářským, aby neprozrazoval hospodáři, že kancelářský navštívil jeho žen…

Více
  • 13. 5. 2023

Děj knihy se odehrává v Krkonoších, a kniha samotná je o tvrdohlavé mlynářce Jahelkové, která brání svůj mlýn před jakýmikoliv muži, protože se bojí, že by si namluvili její dceru Terezku. Mlynářka je “z vlastní zkušenosti” přesvědčena, že muži jsou nestálí, a že by byla Terezka nešťastná, kdyby jí opustili. O Terezku se však vážně zajímá školní pomocník Pěnkava, a Terezce Pěnkava také není lhostejný. Zlatohlav, kníže krkonošských duchů, si řekne…

Více
  • 13. 5. 2023

Valenta byl už od mládí zaujatý proti Pavlovi a proto se postaral o to, aby se jeho sestra za něho neprovdala. Pavel ze zoufalství utekl do Hamburku, chtěl odjet za moře. Valenta ho zde našel a shodil ho do moře, aby už nikdy nepotkal jeho sestru. / Kateřina se provdala za pláteníka a brzy si otevřela krám. Valenta se oženil a měl 3 dcery. Nejstarší Rozárka sloužila v Praze. Valenta pil a svou ženu zedřel až Valentová zemřela. Sám byl zadlužen podko…

Více
  • 13. 5. 2023