Pán much (William Golding)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

Příběh se odehrává v nepříliš vzdálené budoucnosti, kdy nad Britskými ostrovy vybuchne atomová puma. Obyvatelstvo je evakuováno. Ale letadlo s malými chlapci je někde nad Pacifikem napadeno a ztroskotá na pustém ostrově. První pocity chlapců jsou radost a štěstí, že se ocitli na pustém ostrově, kde mají jídlo a nejsou pod dohledem dospělých. V tomto počátku se snaží vytvořit pravidla a zvolí si vůdce. Vůdcem je většinově zvolem Ralph. Právě tady se setkáváme s prvními náznaky odporu, když Jack bez jakéhokoli názoru ostatních se prohlásí za vůdce. Je však odmítnut. Tři chlapci se vydají na průzkum ostrova, tuto cestu si užívají, a když vylezou na nejvyšší horu, Ralph vymyslí, že aby byli zachráněni, musí o sobě dát vědět. Rozhodnou se, že nanosí dříví a na vrcholu hory založí oheň, který svým kouřem bude dávat znamení lodím, které poplují okolo. Všichni s návrhem souhlasí a hrnou se do toho, aby mohli právě oni hlídat oheň. Jako hlavními "obranáři" ohně jsou Jack s jeho bandou. Ale Jack, který si usmyslí, že nejdůležitější pro všechny je, aby měli maso, odejde na lov a nikoho nepověří, aby zůstal u ohně a přikládal. Skupinka chlapců na pláži spolu s Ralphem si všimnou malého obrysu na obzoru. Není pochyb, že kolem pluje loď, když se však podívá k hoře, zjistí, že oheň vyhasl a posádka lodi je nespatří. Když se vrátí Jack z lovu, Ralph se mu snaží vštípit, že udělal chybu a že kvůli němu je nemohli zachránit. Jack je ale opojen lovem. Ulovili prase a Jack chce, aby ho všichni uctívali jako jejich vůdce, protože on byl ten, kdo jim obstaral potravu.

"A co pravidla!" zařval Ralph. "Porušuješ pravidla!" "Co na tom záleží?" Ralph sebral rozum do hrsti. "Záleží, protože pravidla jsou to jediné, co máme!" "Na pravidla se vybodnem! My jsme silní - my chodíme na hon! Když se někde ukáže nějaká obluda, uštvem ji! Obklíčíme ji a budem ji bít a bít a bít - !"

Jack má chuť zabíjet a svými názory ovlivní i ostatní, až Ralph zůstame proti němu jen s Čuněsem, kterého nikdo kromě Ralpha neposlouchá, i když je mnohem rozumnější než Jack. Jenže Čuňas nemá takové charisma a dar výřečnosti a proto nikoho nedokáže přesvědčit. Od počátku je Jackovým cílem stát se pánem ostrova a přinutit všechny, aby dělali to, co chce on. Jednou v noci omylem přistane na ostrově parašutista, který se zamotá do stromu a zabije, ale jeho padák se ve větru nafukuje a obyvatelé ostrova mají pocit, že jsou napadeni obrovskou obludou, která je všechny sežere. V tu chvíli se obyvatelé ostrova cítí ohroženi a vidí v Jackovi jedinou záchranu, protože je přesvědčí jeho síla a odhodlanost, se kterou chodí lovit. Ralph nechce o příšeře ani slyšet a snaží se všem vysvětlit, že obludy a strašidla neexistují. Není mu to ale nic platné. Celá disciplína, kterou se snažili s Čuňasem všem vštípit, se vypařila. Jack s jeho přívrženci se od nich odpojili a ve vzdálenější jeskyni si udělali vlastní tábor. Z druhé skupinky, která zůstala s Ralphem na pláži, si udělají své nepřátele. Nemají si jak rozdělat oheň, a tak se v noci přikradou k Ralphovi do přístřešků a okradou Čuňase. Vezmou mu brýle, které byly zdrojem ohně. Ralph se za nimi vydává a snaží se je přesvědčit, že nemusí nic krást, že se mohou domluvit. Ale z Jackovy skupiny už se stali divoši. Úplně zapomněli na civilizovaný svět a začali se chovat jako zvěř. Malují si na tělo válečné barvy a jejich hlavní myšlenka je zabíjet a lovit. Poslechnou svého náčelníka v čemkoli, ať je to sebeohavnější. Pod touto maskou si vůbec neuvědomují, co dělají a dokonce zabijí. Jejich první obětí je Simon, který se jako jediný vypravil na horu, kde podle všech sídlila obluda a zjistil, že to není pravda. Když se však přiblížil k lovcům, ti opojeni myšlenkou, že zabíjí obludu, ho usmrtili. Této hrozné scéně byli přítomni dokonce i Ralph a Čuňas, ale na rozdíl od zamaskovaných lovců si uvědomovali, co provedli. Děsila je krutost lovců a opravdu se začali bát. Na Jackův příkaz byl zabit i Čuňas, na kterého svrhli kus skály. S Čuňasem zmizela i poslední špetka morálky, která dodávala sílu Ralphovi. Teď už mu nemohl nikdo pomoci. Zůstal sám. Jack, který viděl, že k získání moci už má pouze jedinou překážku, uspořádal hon na kořist. Tou kořistí však nabylo žádné prase nebo obluda, ale byl to Ralph. Všichni divoši se drželi příkazů svého náčelníka. Všichni se chtěli odvděčit svému pánovi, a tak bez otálení podávali hlášení o spatření nepřítele. Ralph neměl kam uniknout. Jedním směrem se na něj řítila banda divochů a hned za nimi rozpoutaný požár, kterým chtěl Jack zabránit jakékoli naději na útěk. Zvíře s takouvou inteligencí se ukázalo jako opravdu nebezpečné. Jako zázrak se na pláži objeví loď, která zde přistála po tom, co spatřila ohromný kouř. Ralpha zachránili na pláži právě, když už se na něj lovci chystali zaútočit.

"Odvezeme vás pryč. Kolik vás tu je?" Ralph zavrtěl hlavou. Důstojník se podíval za něho na skupinu pomalovaných chlapců. "Kdo je tady vedoucím?" "Já," řekl Ralph hlasitě. Chlapec, který měl na zrzavých vlasech rozedrané zbytky podivné čepice a za pasem zavěšeny rozbité brýle, pokročil kupředu, ale pak si to rozmyslel a zůstal stát. "Viděli jsme váš kouř. A vy vážně nevíte, kolik vás tu je?" "Ne, pane." "Človek by myslel," řekl důstojník, když si představil, co všechno se asi ještě dozví, "člověk by si myslel, že smečka britských chlapců - a vy jste přece všichni Britové, že ano? - se ukáže z lepší stránky - víte -" "Ze začátku to tak bylo," řekl Ralph, "ale pak se to všechno-" Zarazil se. "To jsme ještě táhli za jeden provaz -" Důstojník povzbudivě kývl. "Já vím. To musela být úplná nádhera. Něco jako Korálový ostrov." Ralph na něho zíral. Na prchavý okamžik mu vytanulo před očima to podivné kouzlo, které kdysi ztápělo břehy ostrova. Ale teď ostrov shořel jak suché chrastí - a Simon je mrtev a Jack... Z očí mu vyhrkly slzy a celý se roztřásl vzlykotem.

Chlapci jsou tedy zachráněni, ale do budoucího života si ponesou tyto šrámy, na které nazapomenou.

— 1 —


Již klasický příběh chlapců z britské internátní školy, kteří se ocitnou na opuštěném ostrově. Hra na Robinsony se však brzy změní v boj všech proti všem, v němž je hlavní předností síla, autorita a schopnost šířit strach. Kniha se obrací ke stále aktuální otázce: Je civilizace v našem chování opravdu tak silně zakořeněna, jak si namlouváme? Nebo jsme stále jen příslušníky smečky?

 

Dobrodružný alegorický román Pán much - příběh dětí, odehrávající se na neosídleném ostrově. Autorem tohoto příběhu je anglický spisovatel William Golding. První vydání se na pultech objevilo v roce 1954. Na motiv knihy byl natočen film (1. 1963, 2. 1990). Jde zároveň o první a nejznámější román W.Goldinga.

Hlavní postavy

Ralph - vypravěč, je odpovědný, duševně a tělesně čistý, rozumný a hlavně inteligentní, jeho cílem je udržet oheň a dostat se z ostrova zpět do civilizace, symbol demokracie

Čuňas - rozumný, někdy až s dospělými nápady, takový moudrý rádce, zosobňuje intelektuála, symbol logiky, inteligence a vědy

Jack - je posedlý absolutní mocí a diktátorstvím, spokojený je, když může někomu vládnout - slepému davu, který udělá vše, co se mu přikáže, symbol totality

Roger - stává se Jackovým nástrojem, dělá za něj některé špinavosti, maska mu pomůže zakrýt stud

Simon - zasněný filosof, nositel morálních idejí, jeho utkvělou představou je, že povinností každého je odhalovat zlo

Dvojčata - poslední věrní Ralphovi, odcházejí jako poslední, a to z Jackova donucení, snaží se Ralphovi poradit

Stručný děj

Na pustém ostrově ztroskotává letadlo převážející britské chlapce. Ti se snaží na ostrově přežít a vybudovat demokracii. Po neúspěšných pokusech se rozdělí na dva tábory, lovci s Jackem a Ralphovi pomocníci při starání se o oheň a demokracii. Celé dílo končí uspořádáním honu na Ralpha s cílem ho zabít, Jack se rozhodne zapálit les a tím umožní blízké lodi je zachránit. Z ostrova jsou zachráněni ale "jiní" chlapci než ti, kteří tam ztroskotali.

— 2 —


Autor se ve svém díle neohlíží, jako většina autorů té doby, zpět, ale předkládá varovný

obraz možné budoucnosti. Příběh se odehrává v době, kdy nad Británií vybuchne atomová puma. Letadlo evakuující obyvatele je nad Pacifikem napadeno a část s chlapci přistane na pustém ostrově. Jako náčelník je zvolen Ralph, který se snaží uplatnit nějaké zákony a vybudovat ideální demokratickou společnost, aby mohli přežít v divočině. Další z chlapců -Jack se nechce smířit s podřízeností něčí autoritě a chce sám vládnout. Rivalita mezi Ralphem a Jackem vzroste natolik, že se skupina všech chlapců rozdělí na dvě části. Většina dá raději přednost zábavě, hlavně ve formě lovu, než řádu a pravidlům nastolených Ralphem. Jejich touhou je žít jako divoši a zabíjet. Ralph představuje odpovědnost a duševní čistotu, Jack naopak posedlost mocí a diktátorství. Na Jackovu stranu se přikloní postupně skoro všichni a utáboří se na opačném konci ostrova. Pomalují si tváře a tyto masky jim poskytují naprostou anonymitu i před sebou samými. Čuňas - Ralphův moudrý rádce se hned po ztroskotání, pro svou tloušťku a snahu dělat vše jako dospělý, stává terčem posměchu a je dobrý jen tehdy, je-li potřeba pomocí jeho silných brýlí rozdělat oheň. A právě oheň je zdrojem konfliktů mezi chlapci. Ralph chce oheň jako signál pro záchranu, ale Jack jej chce jen na opékání kořisti. Jack uspořádá večerní slavnost se snahou získat na svou stranu, co nejvíce chlapců. Tancují v kruhu, do kterého najednou přiběhne Simon - zasněný filozof s představou, že povinností každého je odhalovat zlo. Dav se na něj vrhne a hraje oblíbenou hru o lovu prasete, kde se Simon stává obětí a je zfanatizovaným davem ubit. Ralph, Čuňas a jejich zbylí přátelé se snaží v sobě potlačit pocit viny z účasti na Simonově smrti a snaží se vsugerovat sobě i ostatním, že ze slavnosti odešli ještě dříve, než k incidentu došlo.

Knihou také prochází „obluda“. Je to jakýsi nedefinovatelný strach ještě malých obyvatel ostrova ze tmy a neznámého prostředí. Obluda se usadí na kopci, kde chlapci rozdělávali oheň. Jediný, kdo zjistí pravdu, a to, že je to mrtvý pilot, který s padákem dopadnul na ostrov z hořícího letadla, je Simon, ale než to stihne říci ostatním, je na slavnosti zabit.

Zlo je ústředním motivem, zosobněné i samotným názvem knihy: Pán much není žádná z postav knihy; je to hnijící prasečí hlava obydlená mouchami a červy, symbol Jackovy skupiny ( Pán much je také překlad hebrejského "Ba´alzevuv" označení Ďábla. )

Ralph, Čuňas a jejich přátelé se jednoho dne vydávají na území Jackovy party získat zpět Čuňasovy ukradené brýle, bez kterých nic nevidí. Roger na Čuňase úmyslně shodí balvan, Čuňas spadne se skály a zabije se. Ralph uteče a ostatní jsou zajmuti a donuceni dát se na stranu Jacka.

Další den je Ralph pronásledován Jackovou tlupou, která ho chce zabít. Ve snaze vylákat Ralpha z úkrytu, zapálí Jack křoví a od plamenů chytne celý ostrov. Ralph se dává na zoufalý útěk k moři. Tam vše pozoruje námořník britské válečné lodi, kterého přilákal dým a plameny. Říká jim,že by čekal, že Britové se zachovají lépe - tím Golding naráží na britské vlastenectví a touhu po dokonalosti, na které si Britové zakládali. Nakonec jsou všichni zachráněni a odvezeni na lodi pryč.

— 3 —

Ukázky

"Jsi hloupý malý kluk," pravil Pán much, "nic než nezkušený, hloupý malý kluk."

Simon pohnul opuchlým jazykem, ale neřekl nic.

"Myslíš si, že to není pravda?" zeptal se Pán much. "Že nejsi jenom hloupý malý kluk?"

Simon mu odpověděl stejně neslyšným hlasem.

"Tak vidíš," řekl Pán much, "nejlíp, když se sebereš a půjdeš si hrát s ostatními. Oni si myslí, že jsi střelený. A ty jistě nechceš, aby si Ralph myslel, že ti přeskočilo, viď? Ralpha máš přece moc rád, pravda? A co Čuňase a Jacka?"

Simon měl hlavu trochu zvrácenou nazad. Nemohl uhnout očima a v celém prostoru před ním se vznášel muší Pán. "Co tady pohledáváš tak docela sám? Nebojíš se mě?" Simon se zachvěl.

"Není tu nikdo, kdo by ti pomohl. Jenom já. A já jsem Obluda."

Simonova ústa se zkřivila námahou a pronesla slyšitelná slova.

"Jsi jenom prasečí hlava na kůlu."

"Jak vás jen mohlo napadnout, že obluda je něco, co se dá ulovit a zabít?" řekla hlava. Na okamžik se celý prales i ta ostatní, jen matně tušená místa, rozechvěla ozvěnou pitvorného smíchu. "Ale tys to věděl, co? Že já jsem součástí tebe sama? Jen hádej dál, hadači! Že já jsem příčinou, proč se všechno hatí? Proč věci jsou takové, jaké jsou?" A lesem zase prochvěl ten smích.

"No tak," pravil Pán much, "jdi teď zpátky k ostatním a hleď, ať si na to celé už ani nevzpomeneš."

Simonovi šla hlava kolem. Oči měl přivřené, jako kdyby chtěl napodobit tu hnusnou věc na kůlu. Věděl, že jeden z jeho záchvatů se blíží. Pán much se nafukoval jako balón.

"Ale tohle je směšné. Víš přece náramně dobře, že tam dole najdeš zase mne - tak se ani nepokoušej mi uniknout!" Simonovo tělo se prohnulo a ztuhlo. Pán much promluvil učitelským hlasem:

"Tak teď už je toho právě dost. Ty mé ubohé, pobloudilé dítě, snad si nemyslíš, že tomu rozumíš líp než já?"

Chvilku bylo ticho.

"Varuju tě. Co nevidět se našňupnu. Jasné? Nikdo o tebe nestojí. Chápeš? My si na tomhle ostrově chceme užít trochu švandy. Jasné? Budeme se tady na tomhle ostrově bavit! Tak ne abys nám to chtěl překazit, ty můj ubohý pobloudilý chlapče, nebo -!"

Simon si uvědomil, že civí do ohromné tlamy. Uvnitř byla tma, která se ustavičně šířila.

"- nebo tě odkrouhnem," pravil Pán much, "chápeš? My všichni, Jack a Roger a Maurice a Robert a Bill a Čuňas a Ralph. Odděláme tě. Jasné?"

Simon už byl uvnitř tlamy. Zřítil se dolů a ztratil vědomí.

Informace

Bibliografické údaje

  • 17. 2. 2024