Noc s Hamletem (Vladimír Holan)

Podpořte LD sdílením:

Share

Ukázky

Není mi lhostejný
ani jeden krůček a pád
dítěte v kopřivách . . . I když mu matka říká: 
Jdi pro rum do čaje,
ono jde a stále si opakuje: rum do čaje, rum do čaje, 
až nakonec zašeptá: čum do ráje . . .
nene, není mi lhostejný ani jediný pád 
dítěte . . . A přece zlo stoupá
míchou lidstva krvavě poplivanou
jako schody k zubařovi . . . Je věkovité to zlo 
a unavené a každé jeho šlápnutí se štítí, 
ale stoupá znovu a znovu k mozku pýchy, 
neboť po tolikerých pokusech
světců a básníků, 
po tolikerých pokusech 
světců a básníků vypnout proud - 
věří už jenom v souhlasnou chvíli,
kdy dojde ke krátkému spojení 
mezi nebem a peklem.
Ale ovšem . . . Můžeme také čekat, 
až něco bouchne a spadne na nás láska . . . 
Anebo že naděje je v trpělivosti
a v dlouhočekání . . . Představ si 
konečnou stanici života . . .
Stál tam stařec, který se choulil 
jako slovo v dešti.
,Já tady,` povídá, ,čekám na pána,
kterej mi slíbil byt, a že prej je bez nábytku, 
což by mně vůbec nevadilo -`
Pršelo. A důvěřivost toho starce
byla tak slepá nebo tak velkomyslná, 
že viděla útulnou budoucnost
a že jen okolostojící chápali, 
že si z něho někdo vystřelil
při mezzo rilievo lůny . . . Znáte to přece: 
pojednou nic, naprosto nic,
naprosto nic už naproti, 
nic jako chvíle, kdy se zdá, 
že i budoucnost je za námi. 
Kdo miluje, měl by se radovat! 
Jenomže vesmír, ač prý ukončený,
je i bezmezný. . . Muži je náhle teskno, 
ženě zima, nezabili se tedy,
přicházejí k sobě a vděčni jsou, 
že zase vidí něco z osudu, 
i když je tím nestydatě přesná 
cesta do chudobince . . ."

A Hamlet pokračoval:
"Když opuštěný člověk utěšuje sama sebe, 
mávne možná nakonec tou svou paběrkující rukou. 
Ale sedí-li ve dvou, má na to příliš mnoho 
slov i pohybů, protože před svědkem 
zdůrazňuje svou bolest . . . A teprve ve smrti 
i jeho slova i jeho ruce jsou navždy zkřížené 
a on mlčí . . . Ale je šťasten?
Štěstí! Máte vysvědčení od lékaře? Nerozumím!

I kdyby nebylo Boha, i kdyby nebylo lidské duše,
i kdyby duše byla, ale byla smrtelná, 
i kdyby nebylo zmrtvýchvstání, 
i kdyby nebylo pak už nic, opravdu nic,
moje, stejně jako tvoje účast na takové komedii 
byla by zas jen soucitem, soucitem s žitím, 
které je jenom dech a žízeň a hlad
a páření a nemoc a bolest . . .

Kdysi, kráčeje kvetoucím vřesovištěm,
zaslechl jsem dětskou otázku proč? 
a nemohl jsem odpovědět.
A nemohl bych odpovědět po tolika letech ani dnes
pří středním reliéfu lůny
neboť dětem nestačí odpověď a dospělým otázka.

Když mne důvěřivě přijímá mé dětství, 
dávám se do zpěvu.
Když pomyslím na trnovou korunu Pána Krista, 
zmlkám úděsem.
Když pohlédnu na trnitý keř a vidím v něm ptačí hnízdo, 
začínám naslouchat.
Ale když poznávám člověka, 
dávám se znovu do nářku . . .

Nářek a zpěv, a báseň a hudba . . . 
Představ si někoho
kdo už dávno hledá svého přítele
a dozví se, že leží v té a té nemocnici . . .
Co udělá? Vezme s sebou hrst nejmilejších dárků 
a pospíší si ho navštívit . . .
Ale když zjistí, že jde o omyl
a že jeho přítel je nadále nezvěstný, 
zeptá se prvního chorého, kterého potká 
na chodbě špitálu, zda neví o někom, 
jehož nikdo nenavštěvuje . . .

,Ale to jsem já,` řekne nemocný, ,to jsem já, 
mne už nenavštěvuje nikdo celých patnáct let!` 
Návštěvník ho podaruje, 
ale na špitální chodbě nestojí už sami dva,
neboť v téže chvíli byli i závistivě i lačně 
obklopeni skoro všemi chorými, 
kteří až s mstivou, ne-li pravdivou urputností tvrdí, 
že také je už dávno nikdo nenavštěvuje . . .

Půl království a ruku princezninu! 
Psala mi nedávno jedna dívka, 
zda má chodit po obživě
nebo (jako neviditelný plod)
čekat na poslední strom světa ve výši jinocha . . . 
Odepsal jsem jí do sněhu pod oknem, 
aby počkala, až Mozart ještě jednou
vyjádří tlukot zamilovaného srdce 
dvojími houslemi v oktávách . . . 
Odepsala mi: Já už jsem dál a dobře vím, 
že Janáčkovi stačily tympány,
aby vyjádřil smyslný život ženy. . . 
Odepsal jsem jí, že ke smrti
stačí nápěv klarinetu . . . Vím, byl jsem zlý,
ale ta dívka na to nic nedala 
a žije a bude čekat, 
zvědavě čekat, i když ví, 
že lýko se dře za mízy . . . 
Dítěti řekneš: Zavři dveře! 
A ono: Co sem jde?
- Marsyova kůže, miláčku!

 

(str. 51-61)

Informace

Bibliografické údaje

  • 17. 2. 2024