Katyně (Pavel Kohout)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

Román o krásné dívce, která se poté, co neudělá zkoušky na žádnou střední školu, kvůli maturitě přihlásí na tajné experimentální učiliště pro popravčí, obor katyně. Brilantně napsaný a důmyslně komponovaný příběh plný napětí, kde se vražedné útoky, mučení a popravy střídají s úděsnými odhaleními a lidé jsou manipulováni jako figurky na hrůzné šachovnici "zákonné" odplaty, je nadsázkou o trestu smrti a jeho "kultuře", nadsázkou, jež se zdá zprvu přehnaná. Jenže postupně příběhy jednotlivých protagonistů cosi připomínají a během strhujícího děje se začne vtírat otázka: kde je hranice mezi nadsázkou a skutečností?

Stručný děj

Kohoutův román Katyně s groteskní nadsázkou líčí poměry v nejmenovaném totalitním státě (nápadně podobném poválečnému Československu). Pokouší se zobrazit odosobněný systém moci, inspirovaný například Kafkou a Orwellem, který rezignuje na etické hodnoty natolik, že je schopen - v rámci budování "lepších zítřků" - vytvořit cosi tak absurdního, jako je učiliště pro mladé katy.

Titulní postavou je Lízinka Tachecí, dcera ctižádostivé matky a ušlápnutého otce, studentka katovského učiliště. Lízinčin popis je prost vší psychologizace - její chování se omezuje na primitivní, dětinské pozorování světa, které kontrastuje s jejím budoucím povoláním. Lízinka paradoxně vůbec nekomunikuje se svým okolím a její jediná slova jsou zároveň poslední větou románu. Je přitom typem femme fatale, osudové ženy, která bez vlastního přičinění rozbíjí životy ostatních postav a stává se katalyzátorem jejich osudových konců (má tedy všechny předpoklady pro výkon katovského povolání). Pozornost vypravěče se brzy přesouvá na dvojici dalších postav - katovského mistra Bedřicha Vlka a jeho pomocníka Pavla Šimsy. Životní příběhy obou jsou ilustrací poválečných dějin střední Evropy: jako kati jsou režimu užiteční v každé době a v každé situaci a totalitní moc tak naoko zapomíná na jejich hříchy (Vlk kolaboroval s nacisty, Šimsa patřil k údajné kontrarevoluci). Přehlídkou bizarních postav jsou Lízinčini spolužáci, pečlivě vybraní Vlkem jako výrazné lidské typy, a příslušníci státního aparátu, jemuž je celá katovská mašinerie podřízena.

Lízinku Tachecí nechtějí přijmout na žádnou ze středních škol, přestože její ctižádostivá matka se snaží ze všech sil, aby její dcera mohla mít maturitu. Lízinka se nakonec dostane do prvního ročníku nové založené školy pro katy, takzvaného SUPOV (Střední učiliště popravních věd). Jde o životní dílo kata Bedřicha Vlka, instituci, která má plně rehabilitovat povolání a oživit slávu a váženost tohoto řemesla. Studium na škole je jednoroční a hlavní příběhová linie románu kopíruje důležité události školního roku. Časté retrospektivy se však vracejí do minulosti některých postav, zejména Vlka a jeho pomocníka Šimsy. Lízinčin půvab zamotá hlavu postupně spolužáku Richardu Mašínovi, Šimsovi a nakonec i Vlkovi. Zatímco pro první dva končí pokusy o získání Lízinčiny přízně tragicky, Vlk se s ní za bizarních okolností tělesně sblíží a román končí velkolepou scénou oslav prvních maturitních zkoušek na katovském učilišti a zásnub Lízinky a Vlka. Text je členěn na kapitoly, jejichž konce či začátky přesahují vždy do kapitoly předchozí či následující. Podobně "rozseknuté" jsou i některé odstavce nebo repliky postav.

Kohout volí květnatý, vysoký styl, který kontrastuje s "nízkou", krvavou tematikou románu. Tato vysoká estetizace textu zvyšuje groteskní vyznění celé základní situace románu: Bedřich Vlk v něm usiluje o vytvoření celého vědního oboru s jeho vlastním jazykem (škola užívá celé řady novotvarů a zkratkových slov, tvořících svérázný katovský slang), přitom ale (záměrně) zcela pomíjí etickou stránku věci. Citáty z krásné literatury se tu proto střídají s odbornými přednáškami z historie, teorie a praxe popravování, aniž by byla jakkoli vážena hodnota lidského života. Kohoutovi se v této maximální nadsázce daří obnažit absurdnost jakéhokoli politického režimu, který nadřazuje požadavky systému potřebám jednotlivce.

— 1 —


Mrazivý příběh o škole pro mistry popravčí odkrývá neúprosné mechanismy moci. Toto své životní téma zpracoval Pavel Kohout mnohokrát, zde však s doslova brutální účinností. Katyně bezesporu patří k vrcholům tvorby tohoto autora evropského formátu, oceňovaného paradoxně více v zahraničí než v domácím českém prostředí.

Jde o Příběh o 15leté Lízince, která navštěvuje školu pro popravčí a která buduje svou kariéru jediné katyně ve světě.

Stručný děj

Matka vybere Lízince nevšední obor s maturitou - školu pro katy. Lízinka je jedinou budoucí katyní ve světě. Po celý školní rok se učí, jak být správnou katyní. Absolvuje hodiny historie popravování, postupy mučení a jiné nevšední předměty, ve kterých naprosto vyniká. Celé roční učení je završeno maturitou, v níž musí oběsit člověka. Po tomto úkolu se stává opravdovou světovou katyní. Do celého příběhu se zamotávají ještě dva životy - Šimsy a Vlka, o kterých se dozvídáme něco z jejich minulosti. Vše to vytvoří úžasný román, v němž se nestačíte divit...

Postavy

Lízinka Tachecí - 15letá dívka, která neví, co chce v životě dělat; krásná, lehce manipulovatelná, bez názorů, bez cílů - kam vítr, tam plášť

Bedřich Vlk - profesor popravčích věd, nekompromisní udavač a zbabělec, egoista; zamilován do Lízinky, má manželku a rodinu, přesto vše touží po Lízince a dostává ji v okamžiku, když ji znásilní

Pavel Šimsa - docent popravčích věd, zamilován do Lízinky, později je popraven právě jeho láskou Lízinkou, která svou "maturitu" (popravu Šimsy) okomentuje slovy: "Ani se mi neuprd."

— 2 —


Satirický román undergroundové literatury napsaný v 60. letech českým spisovatelem Pavlem Kohoutem. Tento román byl poprvé vydán v roce 1979. Knížka je oblíbená pro svoje nevšední téma a dokáže zapůsobit i v dnešní době.

Kniha má být satirou na mocenské praktiky státní bezpečnosti a parodií na lidskou krutost a hloupost.

Autor využívá velice přesné popisy způsobů popravování - poctivá příprava na psaní, prolínání více časových i dějových linií, květnatý vysoký jazyk, kontrast s "nízkou" tématikou, vulgarismy, slohový postup: vyprávěcí, popisný, originalita ve výběru tématu, celý příběh je zahalen v temné mlze.

Stručný děj

Lízinka Tachecí je ve věku, kdy studenti vybírají na jakou školu dál půjdou. Tyto starosti ale Lízinka nechává na rodičích, zejména na matce. Lízinka půvabná a krásná ale i hloupoučká a netečná - nedostane se ani na gymnázium ani na školu uměleckého směru. Ale matčina vcelku běžná mateřská ctižádost velí aby "holka měla aspoň tu maturitu", aby byla "někdo". Nakonec jim doporučí úřední poradce na výběr školy, jakousi školu z tajných desek. Když se pan Tachecí dozví že z dcery bude mít vyučenou katyni, je proti, ale profesor Vlk (sám zručný a soudci oblíbený kat) jej přesvědčí a to i s pomocí paní Tachecí, která je ráda že dcera přece jenom maturitu mít bude.

Příběh odbočí do doby před založením Středního učiliště popravních věd. V této části je lehce popsána osoba kata Vlka, jeho zručného a schopného pomocníka Šimsi, tajemné osoby Doktora. Vlk je filozoficky vzdělaná osoba, se značnými znalostmi především historie "úkonů", jak je nazývána poprava, klidné a rozvážné povahy. Šimsa nedosahuje takových intelektuálních kvalit, ale je pilným Vlkovým žákem a je jasné že z něj může být kat lepší než Vlk. Má totiž cit nejen pro fyzické ale i pro psychologické připravení "zákazníka", jak jsou zde nazýváni popravovaní. Doktor je osoba, která chápe důležitost a nezbytnost úkonů nejen v historii a současnosti, ale i v budoucnu, která chápe důležitost čistého úkonu a proto i potřebu schopných katů. Díky svým velkým společenským a politickým vlivům se hlavní měrou zaslouží o vznik SUPOVu - Středního učiliště popravních věd. SUPOV je pouze jednoletá škola s pouhými šesti studenty a jednou studentkou, což ale pro začátek a pro požadavky doby stačí. Vyučované předměty jsou například: Lámání kolem, Úvod do silnoproudé elektřiny, Uzlologie, Anatomie, Mučení, Věšení. Látka je i rozdělena do Klasického a Moderního popravnictví. Název školy je volen tak, aby se zkratka SUPOV - Střední učiliště popravních věd dala vysvětlit i jako SUPOVu - Střední učiliště potravinářství a výživy.

Po nástupu do studia je Lízinčinou krásou okouzlen i její spolužák Richard. Další děj probíhá z pohledu Richarda. Promítnou se zde jeho vzpomínky z dětství a pocity. Narodil se v rodině řezníků. Od narození byl zdravotně postižený slabšími plícemi a tělesnou schránkou. Postupně ho ale uzdravily jeho sebevražedné pokusy, kdy plaval celé hodiny, aby přetížil své plíce a utopil se, lyžoval ve velké rychlosti, aby se zabil nárazem do překážek. Přes všechny jeho pokusy o sblížení s Lízinkou, je Lízinka stále netečná. Až jednou mu daruje růži (v duchu si, při jízdě autobusem čte dopravní předpis a započítává každé slovo s "a" a každé slovo s "e". Obě kategorie ale získají stejný počet bodů, a tak růži kterou drží v ruce, původně určenou pro vítěze daruje Richardovi, čímž rázně vyřeší svou bezvýchodnou situaci. Richard je povzbuzen a rozhodne se ji i vzít za ženu. V příštích dnech ale jede celá třída na hory s jinou školou, kde celou dobu Lízinku rozesmává cizí chlapec Dujka. Ten svojí snahou pobavit Lízinku nevědomky překazí všechny Richardovi seznamovací plány, čímž ho dožene k zoufalství.

Jednoho večera je Dujka nalezen mrtvý - lámaný kolem na jedničku, jak musí Vlk uznat, a Richard zmrzlý, ve sněhu. Zanedlouho potom co je SUPOV přenesen přes podezření ze zavinění Dujkovi smrti, se do Lízinky zamiluje i mladý docent Šimsa. Následný děj přejde do vyprávění z Šimsova pohledu i popisu jeho osoby a minulosti. Šimsa je mladý muž v nejlepších letech, který má mnoho milenek a náhodných známostí - jeho favoritkami jsou černovlasé ženy se sexy tvary, jakéhokoliv věku. Po narození byl svojí matkou pohozen a dětství prožil v armádě. Z obyčejného vojáka pokračuje jako tajný voják tajné špiónské státní služby. Postupně se vypracovává až na číslo 27. Poté je jeho kariéra závratně rychlá. Existuje podezření že v organizaci je cizí agent s jistým posláním. Šimsa je vybrán na výslechy. Šimsou mučení podezřelý postupně říkají že jsou najati agenty s vyššími čísli, přes 28 jsou postupně zabíjeny 13,12,11,10,9,8, 6,5,4,3,2. Poté co se stane dvojkou, účetní sedmička mu odhalí že hlavní postavou nepřátel je 1. Poté co Šimsa zabije i 1 mu 7 odkryje že on je ten tajný agent a pomocí zfalšovaného Šimsova doznání jej přinutí k výkonu úkonů s Vlkem. Šimsa má s Lízinkou jasný plán. Udělá jí dítě a tím donutí ji i její rodiče aby si ho vzala. Netečná Lízinka se nechá odvézt na Šimsovu chatu. Zde je ale Šimsa překvapen nefunkčností svého vždy perfektně fungujícího penisu. Ze zoufalství přijde na spásnou myšlenku - úd by se mu mohl postavit v pro něho přirozeném prostředí - v místnosti, kde se popravuje. Ihned s Lízinkou odjíždí a pod záminkou přípravy zákazníka na úkon se studentem si obstará člověka, který má být zítra popraven. Hodí mu kolem krku smyčku, ale zvedne ji jen tak aby zákazník byl nucen balancovat na špičkách nohou. V takovémto prostředí je ihned připraven i jeho doteď neaktivní pohlavní úd. Bohužel pro něho ale zákazník zakopne a to těsně před Šimsovým vniknutím do Lízinky.

Následující den je složitě vysvětlena sebevražda oběšením právě omilostněného člověka a Šimsovo auto nalezeno v nedalekém jezeře. Po všech těchto událostech se rozhodne profesor Vlk více osobně pečovat o krásnou Lízinku. Děj přechází do Vlkova pohledu. Mladý Vlk je obyčejný učitel. Poté co zjistí že někteří jeho kolegové učitelé jsou v odboji okamžitě chce v něm být také. Jednou se ale omylem dostane k výslechu. Zkušený tajný policista se mu omluví, ale jen tak aby zabil čas to přece jen na Vlka zkusí. Namluví mu že "o tobě všechno víme". Postupně nezkušeného Vlka zpracovává tak že prozradí všechny spoluodbojáře. Zároveň má ale Vlka v moci, protože jako jediný ví kdo může za prozrazení a následnou popravu všech těch lidí.

Mezitím se změní vláda. Na ulicích jsou oslavné průvody a jedním takovým projíždí ve svém autě společně s Vlkem jeho vyslýchající. Vlk využije situace vyleze z auta a ztrhne dav k upálení tajného policisti. O Vlkově výslechu existují ale písemné doklady, a tak se dostává před tajný soud. Vlkův obhájce je ale milenec soudce - což Vlka zachrání před popravením, když nahradí právě zabitého kata. Ani on, slušný a léta šťastně ženatý, i když díky manželce bezdětný muž, však neodolá Lízinčině nevinnému tělu a nevinné tvářičce. Jeho láska k ní je tak velká že si ji chce vzít za ženu. Proto naplánuje služební cestu do ciziny s jedním svým studentem - Lízinkou. Zde se mu podaří Lízinku oplodnit. Při rozvodovém řízení však zjistí že stále miluje svou manželku. Svojí inteligencí se mu podaří přesvědčit svoji manželku aby sním i s Lízinkou nadále žila - Obě miluje celým svým srdcem, ale každou jinak - a proto se nemůže s žádnou rozejít. Školní rok končí a blíží se závěrečná zkouška - maturita. Z teorie jeden žák propadne, jeden, premiant, dostane 1,1,1,1, dva (dvojčata) mají shodně známky 1,2,3,4 a Lízinka 3,3,3,3. Na praktickou část jsou pozváni i rodiče studentů. Maturuje se z úkonu elektrickým proudem - předvedeno na praseti, lámání kolem - hadrová loutka, úkon gilotinou a Lízinka předvede popravení oběšením. Jako zákazník ji slouží Šimsa (po jeho zatčení byl převezen na tajné místo a uvažovalo se jestli a na co jej použít. Nakonec se ukázalo nejvhodnější použít jej na maturitu SUPOVU). Na závěrečném večírku oznámí Vlk svoji svatbu s Lízinkou. Vše šťastně končí. Systém má nové vyučené katy, Lízinka je prví katyní - těsně před jakousi dívkou z Číny, Vlk zjistí že jej miluje i Lízinčina matka Lucie Tachecí a plánuje společné žití ve třech a vyučení studenti mají stabilní a jisté zaměstnání, někteří i v cizině.

— 3 —

Informace

Bibliografické údaje

  • 17. 2. 2024