Démon (Michail Jurjevič Lermontov)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

Hlavní postavy

Démon - znuděný, krutý, odsouzený, symbol zla, když začne toužit po lásce, probudí se v něm city, v lásce vidí cestu, díky ní by mohl být dobrý, a tím i šťastný, díky lásce je mu líto, že je zlý

Tamara - krásná, citlivá, jemná, má nešťastný život

Obsah

Démon je vyhnán, odsouzen, zná jenom žal, smutek, zármutek, krutost. Zamiluje se do Tamary a probudí se v něm lidské city - vášeň, láska, okouzlení, žárlivost. Způsobí smrt Tamařina nastávajícího ženicha. Tamara je zdrcena a duševní rovnováhu nachází v klášteře. V Démonu se projeví soucit. Promlouvá k Tamaře, ona je zmatená. Démon jí vyzná lásku a políbí ji, tím ji zabije. Tím prohrává boj a vrací se zpět na cestu zla a bezcitnosti.

Nejedná se zde o konflikt dobra a zla, protože Démon nechce být zlý. Spíše se jedná o konflikt rozumu a citu. Démon není dost silný, aby se vydal na cestu dobra.

— 1 —


Romantický epos, situovaný na Kavkaz, o temném, buřičském duchu, trpícím svou samotou a hledajícím vykoupení v lásce ke krásné Tamaře.

Stručný děj

Démon je padlý anděl vyhnaný z nebe. Je rozlobený na celý svět, který mu podle něj velice křivdí, ale zároveň touží po velké a jedinečné lásce, jež by ho z jeho zloby vysvobodila. Zamiluje se do obyčejné dívky Tamary a proto, aby ji měl šanci získat, zabije jejího ženicha. V noci ji pak navštěvuje a utěšuje ji. Tamara je však příliš zdrcená smrtí svého milého, a tak odchází do kláštera. Démon ji však následuje i tam, a ukáže jí v něm svou pravou tvář, dozná se ke svému činu a přesvědčí ji o své lásce. Tamara nakonec podlehne jeho řečem o čisté a nekonečné lásce a souhlasí s tím, že s ním stráví zbytek života. Jeho polibek ji však zabije. Tamařina duše se dostává do ráje a Démon je opět sám a propadá už navěky zlobě.

— 2 —


Příběh se odehrává v kavkazských horách, v klášteře a na blíže neuvedeném místě. Démon je vyhnán z ráje, protože se vzepřel Bohu a byl odsouzen k věčné samotě bez lásky. Při bloudění se zamiluje do kněžny Tamary, která má před svatbou. Démon způsobí smrt ženicha. Démon začíná Tamaru pronásledovat, proto před ním utíká do kláštera. Nakonec se podařilo Démonovi přesvědčit Tamaru o své lásce. Démon ji políbí a ona umírá. Je pohřbena v klášteře. Nakonec se Tamařina duše dostává do ráje a Démon zůstává bez lásky sám.

— 3 —

Ukázky

Ukázka z knihy

Při lásce přísahám ti své-
odřekl jsem se msty, jež šílí,
odřekl jsem se pyšných dům,
někdy mé lsti dcer potměšilý,
věz, nezhořkne už ničím rtům;
já s nebesy chci smířiti se,
chci milovat, chci modliti se,
chci věřit v dobro s radostí,
a setřu slzou lítosti
si s čela, jež tě bude hodné,
dým nebeského plamene...
(Démon k Tamaře)

Tamara: Kdo jsi ty? Slova tvá jsou strašná!
Důl pekel? Ráj tě ke mně nes? Čeho si přeješ?
Démon: Jak jsi krásná!
Tamara: Ale kdo jsi? Kdo? Odpověz!
Démon: Jsem ten, jemuž jsi naslouchala
V půlnoční tichou hodinu.
Má duše ke tvé šepotala,
ty smutek můj si uhádala,
můj obraz viděla jsi ve snu.
Jsem ten, jehož zrak naděj ničí,
Sotva naděje rozkvete;
Jsem ten, jenž nemá lásku ničí
A srdce všemi prokleté...
... Ó, vyslyš prosebný hlas můj,
Miluji tě, jsem otrok tvůj!

Informace

  • 17. 2. 2024