Magdaléna (Josef Svatopluk Machar)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

Veršovaný román (kombinace lyriky a epiky) z roku 1893, inspirovaný skutečným příběhem. Název knihy odkazuje na biblickou postavu Máří Magdalény, prostitutky, jež se rozhodla následovat Ježíšovo učení. Společnost ji však pro její minulost zavrhla. Josef Svatopluk Machar je jedním z mála autorů své doby, jenž se zabýval problematikou ženské otázky. Román připomíná Kuličku od Maupassanta.

Stručný děj

Hlavní hrdinka Lucy (= Magdaléna) je prostitutka, která se seznámí s Jiřím. Když ji Jiří vidí, chce ji jako prostitutku převychovat. Chce si ji vzít domů a zasadit ji zpět do života normálních měšťanů.

Odvede si ji tedy k sobě na venkov, kde se Lucy seznamuje s chodem společnosti. Jiří odhaluje své pravé záměry = pohodlnější přístup k "aktu" - ona nechce, a při pobytu poznává, že lidé jsou úplně jiní, než si myslela, že by být měli (jsou pokrytci, mají špatnou morálku).

Lucy je znechucena z Jiřího i ze společnosti, proto odchází zpět do nevěstince - tam se jí to zdá vše upřímnější, opravdovější, je jí tam lépe, protože každý má své role, vědí, s čím tam přicházejí a co chtějí.

Hlavní postavy

Lucy - prostitutka; morálnější než Jiří

Jiří - patří ke smetánce; velký pokrytec, sobec, "zbytečný člověk"

— 1 —


Román ve verších vydaný roku 1893, který vznikal během autorova pobytu ve Vídni, kde zastával post úředníka. Magdaléna patří mezi Macharova díla, jež se zabývají kritikou pokrytecké morálky měšťáckých vrstev, kterou zobrazil na osudech a postavení žen.

Stručný děj

Mladá a krásná dívka Lucy, kterou k údělu nevěstky donutil vlastní otec alkoholik, se setkává ve vykřičeném domě s Jiřím, zámožným mladíkem, kterého si dívka svým kouzlem naprosto podmaní, až nakonec mezi ní a Jiřím vznikne zvláštní romantický vztah založený na lítosti, kterou Jiří k dívce pociťuje. Nakonec Lucy z nevěstince odvádí ke své staré tetě, která si ji okamžitě zamiluje, a pomáhá dívce vést nový a lepší život. Lucy ale její minulost pronásleduje jako neodbytný stín a každý se po chvíli nějakým způsobem dozví, že je bývalou prostitutkou, načež se na ni začne dívat skrz prsty.

Stará paní proto rozhodne, ze všichni tři odjedou na venkov, kde už nikdo nebude Lucy obtěžovat. Jenže situace v malém městě je ještě horší. Klepy se rychle šíří a k naprosté katastrofě dojde ve chvíli, kdy se největší klevetnice paní purkmistrová setká s Lucyiným otcem, který jí ochotně vypoví vše o minulosti své dcery, aby se tak pomstil za to, že od něj Lucy odešla a už mu finančně nepomáhá. Celé město se k Lucy otočí zády. Dívka trpí svým údělem a jedinými dvěma blízkými osobami jsou jí stará teta a místní souchotinář, bývalý spolužák Jiřího, který otevřeně pohrdá městskou "smetánkou".

Jiří mezitím rozjíždí kariéru politika a namlouvá si berních Andu, která se mu velmi líbí. Souchotinář po nějaké době podlehne své nemoci a zdrcená Lucy mu jde na pohřeb. Po návratu domů se jí Jiří, podpořený siláckými řečmi svých přátel, pokusí zmocnit, načež Lucy uteče a pěšky dojde až zpátky do Prahy. Zde dojde ke staré lávce, kde chce spáchat sebevraždu. Nakonec však nenajde dostatek odvahy a vrací se proto do nevěstince, odkud ji Jiří před několika měsíci vyvedl, aby mohla začít lepší život.

 

Přestože se hlavní hrdinka jmenuje Lucy, román nese název Magdaléna. Machar zde poukazuje na slavnou biblickou postavu Máří Magdalény, která stejně jako Lucy byla prostitutka a která se obdobně jako naše hrdinka setkávala s mnoha předsudky, i když jí nakonec narozdíl od Lucy bylo odpuštěno. Ačkoliv se Lucy každý štítí, mladá dívka je paradoxně nevinnější a morálně čistší než mnozí lidé, kteří ji kritizují. Machar ostře napadá patricijské rodiny ovládající dění v "jejich" městě, zabývá se tématikou žena a její postavení ve společnosti (což bylo v jeho době naprosto ojedinělé!) a dostává se ve své kritice až k soudobé politické situaci, na kterou káravě hledí kvůli prázdným proslovům a hodinám zbytečného tlachání.

Magdaléna je zajímavým dílem, jehož tématika sice není originální, ale jak už jsem řekla, ve své době se jednalo o naprosto netypické téma.

— 2 —

Informace

Bibliografické údaje

  • 17. 2. 2024