Ve zlomku vteřiny (David Baldacci)

Podpořte LD sdílením:

Share

Ukázky

73

Přesně v 10.30 si King uvědomil, že má velký problém, či spíš další velký problém k těm všem ostatním. Podíval se směrem k výtahům. Pokud se měla opakovat minulost, pak to s nimi muselo nějak souviset. Jestli se ty dveře otevřou a King se tam nebude dívat, může se stát, že budou napadeni právě odtamtud. Pokud se tam ale podívá, stejně jako před osmi lety, pak může okamžik ztráty pozornosti odsoudit oba dva. Vzápětí si všiml, jak ho Sidney Morse při řešení tohoto dilematu sleduje a chechtá se, až se za břicho popadá.

Když se vteřinová ručička přiblížila k osudnému času, King se naklonil dozadu a chytil Bruna za sako.

„Až řeknu na zem,“ zašeptal naléhavě, „padnout na zem!“

King teď četl i ten sebemenší pohyb ručiček sunoucích se k 10.32. Připravil si pistoli. Chtěl vystřelit, aby se přesvědčil o nábojích, ale Morse mu mohl klidně dát jen jeden ostrý. Nemohl si teď dovolit o něj přijít a Morse to nejspíš dobře věděl.

Pistolí klouzal v půlkruhu, jeho sevření Brunová saka ještě zesílilo. Kandidát teď dýchal velmi rychle. King se najednou bál, aby mu tady Bruno ještě neomdlel. Měl pocit, že slyší ozvy jeho srdce, ale pak si uvědomil, že je to jeho vlastní. Dobrá, byl připraven, víc už udělat nemohl.

Ručičky sklouzly na 10.32, kruhový pohyb Kingovy pistole se ještě zrychlil. Snažil se pokrýt každičký kousek salonu. Světla zhasla a všechno kolem se propadlo do naprosté tmy. Pak se místnost probudila v kaleidoskopu různých světel, na které by mohla být pyšná nejedna diskotéka. Světla probíhala po místnosti jako záblesky a všude se ozývaly lidské hlasy. Prostředí ohlušovalo a oslepovalo, King si musel zakrýt oči. Pak si vzpomněl a sáhl si do kapsy pro sluneční brýle. Muž ve stínu získal první bod. Vzápětí se ozvalo žuchnutí kabiny výtahu.

„Jdi k čertu, Morsi!“ zařval King.

Dveře se otevřely, nebo to snad byla jen past? Kingovy vnitřnosti drtila nerozhodnost. Má se tam podívat, nebo ne?

„Na zem!“ křikl k Brunovi a ten se okamžitě sesunul. King otočil hlavu rozhodnut se tam podívat jen na zlomek vteřiny. Neměl to ale nechat dojít tak daleko.

Přímo před ním se nacházela Joan Dillingerová. Zdálo se, že visí od stropu, jen necelé tři metry od něj. Vypadalo to, že je připevněná na kříži, s roztaženýma nohama a rukama, se sinalou tváří a zavřenýma očima. King nevěděl, zdaje to ona nebo jen její obraz. Udělal několik kroků vpřed a natáhl ruku, ale ucítil jen prázdno. Ohromen trhl hlavou a podíval se směrem k výtahům. Tam opravdu byla, spoutaná a svázaná drátem. Její obraz byl přenášen nějakým optickým zařízením. Vypadala jako mrtvá.

Při pohledu na tu ženu ho popadl obrovský vztek, jenže právě s tím Morse počítal. Jakmile si to King uvědomil, okamžitě se zklidnil. Když se však obrátil zpět, znovu ztuhl. Mezi dvěma kartonovými postavičkami stála Kate Ramseyová a pistolí mířila přímo na něj.

„Odhoď tu zbraň,“ přikázala mu.

King zaváhal, ale nakonec ji odložil. Světla se vrátila do normálu a dokonce utichly i zvukové efekty.

„Vstaň!“ vykřikla k Brunovi. „Vstaň, ty hajzle!“

Bruno se zvedl na třesoucí se nohy, King zůstal stát mezi kandidátem a budoucí vražednicí.

„Kate, poslouchejte mě. Nemusíte to udělat.“

Pak se odněkud ozval hřímající hlas. Morse si hrál na režiséra připravujícího další scénu.

„Kate, udělej to! Přivedl jsem ti je sem oba, jak jsem slíbil. Muže, který zničil kariéru tvého otce, i muže, co mu vzal život. Tvé kulky mají ocelový plášť. Stačí jediná a zabiješ je oba dva. Udělej to. Udělej to a pomsti svého otce. Ti muži ho zničili.“

Katrin prst klouzal po spoušti.

„Neposlouchejte ho, Kate,“ řekl tiše King. „To on to na vašeho otce všechno upletl. To on ho dotlačil k tomu, aby zabil Rittera. Bruno s tím nemá vůbec nic společného.“

„Lžeš,“ vyfrkla.

„Ten muž, se kterým tu noc váš otec hovořil, byl Sidney Morse.“

„To se pleteš. Slyšela jsem Thomton Jorst.“

„To nebylo jméno, Kate, to jste si jen myslela. Neslyšela jste Thomton Jorst. Slyšela jste Trojan Horše (trojský kůň).“

Kate už najednou nevypadala tak sebevědomě. King se toho pokusil využít.

„Jsem si jist, že vám Morse nařídil, abyste nám to všechno řekla. Ale jen část je pravdou a vy jste si neuvědomila, jaký to má všechno význam.“

Z Katriny tváře se dalo vyčíst zmatení a její prst zlehka opustil spoušť. King se snažil mluvit velmi rychle.

„Morse byl trojským koněm, spojencem uvnitř Ritterova týmu. Přesně tak to vašemu otci vysvětlil. Arnold nenáviděl Rittera za to, jak zostuzoval jeho zemi. Morsovi ale byla celá politika úplně ukradená. Proč tedy vstoupil do politické kampaně? Protože miloval vaši matku. Byla pro něj jeho budoucí broadwayskou hvězdou. Pokud by byl váš otec stranou, mohla být zas jeho. A když se to nepovedlo, zabil i ji. Teď hodlá použít i vás stejně jako využil vašeho otce!“

„To je nemožné. Pokud by to byla pravda, proč to dělá až dnes?“

„Nevím. Je šílený. Kdo jiný by tohle všechno dokázal tak zinscenovat?“

„Kate, on naprosto lže!“ burácel Morse. „Všechno jsem udělal jen pro tebe. Abys dosáhla spravedlnosti. Zastřel je!“

King zachytil Katrin pohled.

„Váš otec zabíjel, ale pouze proto, že byl přesvědčen o čestnosti takového kroku. Tenhle chlap…,“ řekl King a ukázal směrem, odkud zněl Morsův hlas,“ je však chladnokrevný vrah a dělá to všechno jen z uražené ješitnosti.“

„Ty jsi ale zabil mého tátu,“ řekla zastřeně.

„Dělal jsem svou práci, neměl jsem na vybranou. Vy jste neviděla výraz vašeho otce po tom, co udělal. Já ano. Chcete to vědět? Opravdu to chcete vědět?“

Podívala se na něj se slzami v očích. Pak pomalu přikývla.

„Kate, vypadal velmi překvapeně. Nejdřív jsem si myslel, že to byl šok z toho, že právě někoho zabil. Pak mi ale došlo, že to bylo překvapení. On totiž nečekal, že by Morse také nevytáhl zbraň a nevystřelil. Měli spolu dohodu. Váš otec se díval právě na něho. V ten okamžik už totiž věděl, že byl podveden.“

Morse vykřikl.

„Poslední možnost, Kate! Buď je zabiješ ty, nebo to udělám sám!“

Kate sklonila zbraň, v té samé chvíli se rozletěly dveře. Kate to na okamžik vyvedlo z míry. King popadl sametovou šňůru, roztočil ji a vyrazil s ní Kate zbraň z ruky. Dívka vykřikla a upadla. King křikl na Bruna.

„Běžte! Ke dveřím!“

Bruno se otočil a hnal se k východu, kterým právě do místnosti vbíhala Michelle. Světla se opět rozsvítila a všechny na vteřinu oslepila. Michelle to proto uviděla první, dřív než ostatní.

„Bruno, k zemi!“ vykřikla a sama skočila vpřed.

Padl výstřel. Michelle se vrhla před kandidáta, kulka ji zasáhla přímo do prsou. King namířil pistolí k místu, odkud vyšla rána, a vypálil. Teď teprve pochopil. Morse jim nedal žádnou šanci, jeho zbraň byla nabita jen slepými náboji. King vyhrkl.

„Michelle!!!“

Nehýbala se, Bruno se hnal dveřmi ven. Pak světla pohasla a všechno se znovu ponořilo do naprosté tmy.

Informace

Bibliografické údaje

  • 22. 3. 2024