Absolutní kontrola (David Baldacci)

Podpořte LD sdílením:

Share

Ukázky

12

HANGÁR NA MÍSTNÍM LETIŠTI BYL MALÝ. NA STĚNÁCH VISELO NÁŘADÍ, na zemi ležely vyrovnané bedny. Venku byla tma, uvnitř zajišťovala téměř denní světlo soustava lamp u stropu. Vítr rachotil kovovými stěnami, ledová krupice bubnovala do hangáru jako broky. Interiér nasákl intenzivním, dráždivým pachem ropných produktů.

Na betonové podlaze v přední části hangáru spočíval obrovský, všelijak zprohýbaný a zdeformovaný kovový předmět: torzo pravého křídla letadla L800 s motorem a nosníkem. Přistálo v hustě zalesněné oblasti, přesně řečeno rozčíslo korunu třicet metrů vysokého a sto let starého dubu. Palivo se jakoby zázrakem nevznítilo, většina asi vytekla, poté co se nádrž s křídlem odtrhla. Dopad ztlumil strom. Helikoptéra všechno přepravila pro účely vyšetřování do hangáru.

Nad troskami se shromáždila skupinka mužů. V chladném vzduchu se jim kouřilo od úst, hřály je zimní bundy. Ke zkoumání zubatého okraje křídla, jež se utrhlo od nešťastného letadla, používali silné ruční svítilny. Gondola pravého motoru byla zčásti rozdrcená a pravý kryt vmáčknutý dovnitř. Klapky na zadní hraně křídla se při dopadu utrhly, ale našly se v jeho bezprostřední blízkosti. Při prohlídce motoru se zjistilo vážné poškození lopatek turbíny, jasný důkaz porušení průtoku vzduchu za chodu motoru. Co toto „porušení“ způsobilo, bylo nabíledni. Svědčila o tom skutečnost, že se motor zahltil spoustou úlomků. Přestal by tudíž fungovat, i kdyby se neodtrhl od trupu letadla.

Pozornost mužů shromážděných kolem křídla poutalo místo, kde se oddělilo od letadla. Zubatý kovový okraj byl opálený a zčernalý, kov ohnutý směrem ven, od povrchu křídla, přitom zevnitř zřetelně vyboulený a poškozený. Příčin, které to mohly způsobit, nebylo mnoho. Nejpravděpodobněji bomba. Když Lee Sawyer předtím křídlo prohlížel, neodtrhl od tohoto místa oči.

Kaplan znechuceně zavrtěl hlavou: „Uvažuješ správně, Lee. Změny na kovovém plášti mohla způsobit jedině nárazová vlna v důsledku nesmírného, leč krátkodobého přetlaku. Ano, něco tady bouchlo. Zatracená práce! Na letištích instalovali detektory na kov, aby zabránili zamindrákovaným šílencům propašovat na palubu bouchačku nebo bombu, a teď tohle. Ježíšikriste!“

Lee Sawyer postoupil dopředu a při klekl k okraji křídla. Do padesátky mu moc nezbývá, polovinu života odpracoval v FBI a neustále rozplétal ty nejstrašnější případy lidského zla. Nasadili ho už na katastrofu u skotského Lockerbie, na vyšetřování mamutího rozsahu, kde provedli téměř dokonalou rekonstrukci případu na základě analýzy výmluvných mikroskopických důkazů z pozůstatků letadla společnosti Pan American vyzdvižených ze země. Při leteckých neštěstích způsobených výbuchem trhaviny se těžko shledávají „velké“ důkazy. Zvláštní agent Sawyer si to aspoň dosud myslel. Jeho pozorné oči dokončily prvotní ohledání vraku a spočinuly na specialistovi z NTSB: „Které možnosti považuješ zatím za nejpravděpodobnější, Georgi?“

Kaplan se podrbal na bradě porostlé hustým strništěm: „Víc se dovíme, až objevíme černou skříňku, výsledek vidíš sám, proudovému dopravnímu letadlu se utrhlo křídlo. Jenže právě to se nestává. Nevíme přesně, jak k tomu došlo, ale podle radaru se velká část letadla – teď víme, že šlo o křídlo – oddělila za letu v cestovní výšce. A potom se samozřejmě už nedalo nic zachránit. Člověka nejdřív napadne, že to způsobila nějaká hrubá stavební, respektive konstrukční chyba. Jenže L800 je špičkový typ předního výrobce, stavební a konstrukční chyba je krajně nepravděpodobná, v tomhle směru nebudu marnit čas. Nabízí se úvaha o únavě materiálu. Ale tohle letadlo neabsolvovalo ani 2000 cyklů, tedy startů a přistání, takže je prakticky zbrusu nové. Kromě toho u nehod způsobených únavou materiálu nastala vždycky, vzhledem k neustálému vyrovnávání tlaku vzduchu v kabině, destrukce trupu. Komprese a dekomprese způsobovala pnutí kovu. Křídel letadla se tohle netýká. Takže únavu materiálu si škrtni. Pak jsou tu přírodní vlivy. Zásah blesku? Do letadel uhodí častěji, než si lidi myslí. Jsou vybavena tak, že si s tím poradí. Aby blesk ublížil, potřebuje uzemnění, letadlo ve vzduchu může utrpět leda nějakou povrchovou popáleninu. Kromě toho ráno v den katastrofy široko daleko žádná bouřka nebyla. Ptáci? Ukaž mi ptáka, co lítá ve výšce jedenácti a půl kilometru nad zemí a je tak velký, aby urazil L800 křídlo, a pak se o tom můžeme bavit. A L800 se taky nesrazilo s žádným jiným letadlem. Na to vem jed.“

Kaplan hovořil stále vzrušeněji. Odmlčel se, aby popadl dech, a ještě jednou se podíval na kovové trosky.

„Co z toho vyplývá, Georgi?“ zeptal se Sawyer klidně.

Kaplan se k němu obrátil a povzdechl si: „Nejdřív se zaměříme na možnosti mechanického selhání a vady materiálu. Katastrofy způsobují obvykle dvě i víc poruch, k nimž dojde v těsné návaznosti, prakticky zároveň. Slyšel jsem záznam radiokomunikace mezi pilotní kabinou a věží. Kapitán vyslal několik minut před zřícením tísňový signál. Z toho mála, co řekl, vyplývá, že nikdo netušil, co se přesně stalo. Transponder letadla reagoval na pozemní radar až do nárazu, některé elektrické systémy pracovaly až do konce. Dejme tomu, že začal hořet motor a zároveň unikat palivo. Většina lidí by si pomyslela: Unikající palivo, plameny od motoru, prásk!, bouchlo to, a kam se podělo křídlo. Výbuch ovšem nemusel nastat, ačkoli všechno tomu nasvědčuje. Třeba samotný oheň oslabil a poškodil podélník tak, že se křídlo prostě utrhlo. To je v počáteční fázi vyšetřování jedno z možných vysvětlení, co se s letadlem na lince 3223 dělo.“ Kaplanovu tónu chybělo vnitřní přesvědčení.

„Svěříš mi svoje ‚ale‘?“ Sawyer se na něho upřeně zadíval.

Kaplan si promnul oči, ve tváři výraz ustaranosti a marnosti: „Neexistuje důkaz, že by s tím zatraceným motorem bylo něco v nepořádku. Kromě škod způsobených očividně při dopadu na zem a zahlcení úlomky zřejmě po výbuchu ve vzduchu tu není nic. Podle mě se na havárii nepodílely problémy s motorem. Kdyby totiž začal hořet za letu, standardně se to řeší přerušením dodávky paliva a vypnutím motoru. L800 je vybaveno požárními detektory a automatickým hasicím systémem. A hlavně, motory jsou umístěny nízko, plameny by tudíž neolizovaly křídlo nebo trup. 1 kdyby tedy došlo současně ke dvěma poruchám – požáru motoru a úniku paliva – konstrukce letadla, vnější podmínky ve výšce jedenácti a půl kilometru a rychlost kolem osmi set padesáti kilometrů v hodině zaručují, že by zůstaly izolované.“ Lehce se botou opřel o křídlo. „Zkrátka a dobře, já bych si nevsadil na to, že tohohle ptáka sestřelila porucha motoru.“

Kaplan znovu přiklekl k zubatému okraji křídla. „Je tu jasný důkaz výbuchu. Po prvním ohledání jsem se domníval, že ho způsobil amatérsky vyrobený pekelný stroj. Znáš to, semtex přidrátovaný k časovému spínači nebo výškoměru. Letadlo dosáhne určité výšky a bouchne to. Výbuch poškodí plášť, prakticky okamžitě se trhají nýty. Ve větrném proudění o rychlosti několika set kilometrů v hodině se křídlo otevřené na nejslabším místě prostě odpáře. Podélník se uvolní a bác. Váha motoru na této sekci křídla zaručuje výsledek.“ Odmlčel se a zadíval se do vnitřností křídla. „Tvrdím, že tohle nezpůsobil amatérský pekelný stroj.“

„Proč?“ zeptal se Sawyer.

Namísto odpovědi ukázal Kaplan dovnitř křídla k obnažené části nádrže poblíž plnicího panelu. Zaměřil tam svítilnu. „Podívej se na tohle.“

Sawyer zřetelně uviděl velký otvor. Kolem byly světlehnědé skvrny, kov se pokroutil a vydul.

„Všiml jsem ti toho už dřív,“ kývl.

„Taková díra nevznikla přirozenou cestou. A rozhodně by neunikla pozornosti při rutinní kontrole před odletem.“

Než se Sawyer místa dotkl, natáhl si rukavice.

„Třeba je to důsledek výbuchu.“

„Těžko by se objevil jen tady. Jenže nic podobného už v téhle sekci křídla nenajdeš, přitom všude kolem bylo palivo. Z toho spíš vyplývá, že naopak tady musíme hledat jednu z příčin výbuchu. Myslím, že někdo něco napatlal na stěnu nádrže.“ Kaplan se odmlčel a nervózně svíral prsty. „Někdo sem něco záměrně napatlal, aby vznikla ta díra.“

„Například korozivní kyselinu?“ zeptal se Sawyer.

Kaplan přikývl: „Vsadím se o oběd, že se to potvrdí, Lee. Palivové nádrže se vyrábějí z hliníkové slitiny a v křídle je drží zepředu, zezadu, shora i zdola nosníky. Tloušťka stěn nádrže není po celém obvodu stejná. Existuje spousta kyselin, které takovou vrstvu kovu rychle prožerou.“

„Dobrá, tak tedy kyselina, ale pak nesměla působit zas moc rychle, aby neprožrala nádrž hned po nanesení, ale až za letu, ne?“

„Správně,“ přisvědčil Kaplan okamžitě. „Transponder neustále informoval věž o výšce letadla, víme tudíž, že L800 dosáhlo cestovní hladiny několik minut před výbuchem.“

Sawyer dál rozvíjel svou úvahu: „V nádrži vznikla za letu díra. Začalo z ní vytékat palivo. Vysoce hořlavé a vysoce výbušné. Co ho zapálilo? Dejme tomu, že motor nehořel, ale co jeho provozní teplota?“

„Vyloučeno. Víš, jaká je v jedenácti a půl kilometrech zima? Aljaška je proti tomu Sahara. Kromě toho kryt motoru a chladicí systém vyzařování tepla značně omezují. A teplo vzniklé provozem motoru vůbec neproudí do křídla. Uvědom si, že nádrž se nachází uvnitř. Je dokonale izolovaná. Navíc, když vytéká palivo, uniká dozadu, a ne k přední straně křídla a dolů, kde je motor. Ne, kdybych chtěl zničit letadlo tímhle způsobem, rozhodně bych nepočítal s tím, že mi jako zápalka poslouží teplo od motoru. Použil bych něco spolehlivějšího.“

Sawyera náhle něco napadlo: „Nedá se únik paliva nějak omezit?“

„U některých sekcí palivové nádrže ano. U jiných, včetně té, kde vznikla díra, ne.“

„Hm, jestli to proběhlo, jak říkáš, a já se k tomu kloním, Georgi, pak se musíme zaměřit na každého, kdo měl k letadlu přístup přinejmenším v posledních čtyřiadvaceti hodinách před startem. Ale musíme na to jít opatrně. Zdá se, že to provedl někdo z personálu, nesmíme ho vystrašit. Jestli to dirigoval někdo zvenčí, chci tu hyenu dostat.“

Sawyer a Kaplan se vraceli k autům. Kaplan po očku pozoroval agenta FBI.

„Nějak moc ochotně ses ztotožnil s mojí hypotézou o sabotáži, Lee.“

Sawyer znal navíc jeden fakt, který činil hypotézu o sabotáži ještě pravděpodobnější.

„Musí se ovšem dokázat,“ odpověděl, aniž by pohlédl na vyšetřovatele NTSB. „Ale myslím si, že máš pravdu. Ostatně od chvíle, kdy se našlo křídlo, jsem si byl sabotáží jistý.“

„Proč to sakra někdo udělal? Totiž, chápal bych, kdyby si teroristi vzali na mušku nějakou mezinárodní linku, ale tohle byl běžný vnitrostátní spoj. Nejde mi to na rozum.“

Když Kaplan nasedal do auta, Sawyer se sklonil ke dveřím: „Dává to smysl, pokud chtěl kdosi zabít někoho konkrétního, a to zvlášť okázalým způsobem.“

Kaplan zíral na agenta: „Sundat celý letadlo kvůli jediný osobě? Do háje, kdo byl na palubě?“

„Říká ti něco jméno Arthur Lieberman?“ zeptal se agent FBI přidušeně.

Kaplan zapátral v paměti, ale nikde nic.

„Zní mi to povědomě, ale nic víc.“

„Kdybys byl bankéř, burzovní makléř nebo kongresman, člen hospodářského výboru, znal bys ho. Byl to vlastně nejmocnější člověk v Americe, a možná na celém světě.“

„Já myslel, že nejmocnější člověk v Americe je prezident Spojených států.“

Sawyer se ponuře usmál: „Ne. Arthur Lieberman, a s velkým náskokem.“

„Jak to?“

„Arthur Lieberman byl předsedou Federální bankovní rady. Teď se stal obětí vraždy spolu s dalšími 180 lidmi. Mám tušení, že chtěli zabít právě jeho.“

Informace

Bibliografické údaje

  • 22. 3. 2024