Doktor Meluzín (Bohumil Říha)

Podpořte LD sdílením:

Share

Anotace

Padesátitříletý Jan Meluzín opouští Prahu, kde měl velmi výhodné místo přednosty interního oddělení v nemocnici. Nikoho tu už nemá, děti ho již dávno opustily a osamostatnily se, manželka emigrovala do Švýcarska a požádala o rozvod. Doktor Meluzín přijímá místo obvodního lékaře ve Větrově. Zde se nejdříve seznamuje s předsedou zemědělského družstva Podzimkem, ve kterém poznává starého známého z nucených prací v Německu v roce 1944. Meluzín se stěhuje do podnájmu k jedním manželům, kterým to v manželství už moc neklape, protože jeho žena je starší než manžel. Další den se v ordinaci seznamuje s dalšími obyvateli vesnice, nejdříve se sestrou Žofií, zkušenou zdravotnicí, jejím synem Otou a jeho bývalou milou Markétou. Doktor se rychle spřátelil se všemi lidmi, kteří si ho také oblíbili. Ve Větrově se cítil dobře také z toho důvodu, že sám pocházel z vesnice. Po delší době si Meluzín koupil domek. Setkává se s malířem Rýdlem, jež se také usídlil ve Větrově a věnuje se restaurování zámeckých obrazů. Ota stále usiluje o obnovení vztahů s Markétou. Ta ho však odmítá, přestože s ním čeká dítě. Pavlín umírá tragicky manžel a postupně se smrtí vyrovnává. Ona i doktor poznají, že je k sobě něco poutá, něco víc než přátelství. Markéta se přestěhovala k Pavlíně a tam se jí narodil syn. Nic k němu však necítí, protože ji brání ve volnosti. Zato Pavlína si dítě oblíbila. Později přichází Markéta k Meluzínovi a chlapečka mu svěřuje do opatrování. Sama odjíždí. Ota jede Markétu hledat. Meluzín vyhledá Pavlínu a vyznává jí lásku. Odvádí si ji k sobě a začínají spolu nový život, ve kterém najde místo také Markétin syn Leopold.

Informace

Bibliografické údaje

  • 17. 2. 2024