Nadace a říše

Isaac Asimov
(Hodnocení: 2)

97 

Elektronická kniha: Isaac Asimov – Nadace a říše (jazyk: Čeština)

Katalogové číslo: asimov14 Kategorie:

Popis

Isaac Asimov: Nadace a říše

Anotace

Druhá kniha série Nadace. Proroctví Hariho Seldona se naplnilo. Nastal Pád. Kdysi mohutná galaktická Říše se rozpadla; jejím troskám teď vládne poslední císař Kleon II. Nadace však důsledně plní Seldonův původní plán – co nejvíce zkrátit období třiceti tisíc let předpokládaného období temna – a úspěšně překonává další krize. Na scénu však vstupuje činitel, s nímž nepočítal ani geniální psychohistorik: mutant s naprosto nepředvídatelnými biologickými vlastnostmi.
Nadace, Nadace a Říše, Druhá Nadace jsou trilogií skládající se z příběhů z historie vzdálené budoucnosti trvající více než milión let v době, kdy jsou planety v celé mléčné dráze spojené do obrovské Galaktické Říše.

Isaac Asimov – životopis, dílo, citáty

Další informace

Autor

Série

Pořadí v sérii

2

Jazyk

Vydáno

Žánr

, ,

Název originálu

Foundation and Empire

Originál vydán

Jazyk originálu

Formát

ePub, MOBI, PDF

2 recenze Nadace a říše

  1. David Slezák

    Zajímavé pokračování série Nadace. Je o něco ucelenější, než předchozí díl, jsou zde pouze dvě příběhové roviny – bitvu s Říší a bitvu s Mezkem. Obě byly zábavné a obě by mohly vydat materiálu na minimálně celou knihu. Zejména první část týkající se konfliktu s Říší mi připadala hodně krátká a ošizená. Část s Mezkem byla alespoň trochu rozpracovaná a dala prostor některým postavám (ač minimální, pořád jde o posun). Dokonce i příběh tu celkem odsýpal a celou knihu jsem zvládl prakticky během jednoho dne. Hezký závěr, který byl sice zčásti trochu předvídatelný, ale přesto zaslouží pochvalu.

  2. Petr Macovský

    Asimovova vize desítky tisíc let vzdálené budoucnosti, kdy lidé obývají nespočet světů v celé Galaxii, je zajímavá, i když z dnešního pohledu už možná trošku méně fantaskní. Je však třeba brát v úvahu dobu vzniku této knihy a napsaná je vážně dobře. Dnes už klasika žánru.

Přidat recenzi

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

18. PÁD NADACE

Časový sejf obklopovala atmosféra, která se stěží dala definovat, a to hned v několika směrech. Nebyla to atmosféra rozkladu, protože sejf měl náležité osvětlení i klimatizaci, stěny zářily živými barvami a řady stabilně umístěných židlí zaručovaly pohodlí, zřejmě byly určeny k věčnému užívání. Nebyla ani starobylá, protože tři staletí na ní nezanechala zvláštní stopy. Nikdo se rozhodně nesnažil vytvořit ovzduší úcty nebo vážnosti, protože jeho vybavení bylo prosté, všední - vlastně jen to nejnutnější.

Přesto, když se sečetla všechna negativní hodnocení a ve svém souhrnu byla ponechána stranou, něco tu přece jenom zbylo - to něco mělo ve svém středu skleněnou kabinku, která svou průzračnou prázdnotou tvořila dominantu poloviny místnosti. Čtyřikrát během tří staletí v ní seděla a mluvila živá podoba samotného Hanbo Seldona.

Dvakrát mluvil bez přítomnosti obecenstva.

Stařec, který zažil vesmírnou Říši v její slávě, se sem přenášel přes propast tří staletí a devíti generací - přesto rozuměl Galaxii obývané pravnuky svých pravnuků víc, než jí rozuměli sami tito pravnuci.

Prázdná kabinka trpělivě čekala.

Jako první dorazil starosta Indbur III, když předtím projel ve slavnostním voze ztichlými ulicemi, ze kterých dýchalo napětí. S ním dorazila i jeho vlastní židle, vyšší a také širší než ty, které sem náležely.

Zaujala místo přede všemi ostatními a Indbur se pak tyčil nad vším s výjimkou prázdné vitriny před sebou. Důležitý úředník po levici řekl s uctivou poklonou: "Excelence, byla učiněna veškerá opatření, aby oficiální prohlášení, které vaše excelence hodlá učinit dnes večer, bylo maximálně rozšířeno subéterem."

"Dobře. Zatím ať pokračují zvláštní meziplanetární programy o Časovém sejfu. Samozřejmě je třeba zabránit jakýmkoli předčasným dohadům a spekulacím. Reakce lidu se vyvíjí žádoucím směrem?"

"Velice žádoucím, excelence. Ty škodlivé fámy, které se předtím rozmohly, se časem skoro vytratily. Zavládla atmosféra všeobecné důvěry."

"Výborně!" Dal muži pokyn k odchodu, pečlivě si upravil elegantní šál.

Do poledne zbývalo dvacet minut!

Vybraná skupina těch, kdo byli starostovi velkou oporou v jeho úřadě - vůdčí osobnosti velkých obchodních organizací - se teď objevovali po jednom nebo po dvou, každý s okázalostí odpovídající jeho finanční situaci a místu na výsluní starostovy přízně. Každý z nich předstoupil před starostu, vyslechl pár blahosklonných slov a usedl na vyhrazené místo.

Uprostřed nabubřelých ceremonií se zcela nepatřičně objevil Randu z Havenu a neohlášen se proplížil k místu starosty.

"Excelence!" zamumlal a uklonil se.

lndbur se zamračil. "Nebyla vám udělena audience."

"Excelence, už týden o ni žádám."

"Lituji, ale státní záležitosti spojené se Seldonovým objevením..."

"Excelence, já také lituji, ale musím vás požádat, abyste odvolal svůj rozkaz, podle kterého mají být lodi Nezávislých kupců rozmístěny mezi flotily Nadace."

Indbur zrudl, že si ho někdo dovolil přerušit. "Teď není vhodná doba k nějakým diskusím."

"Excelence, jindy už to nebude možné," šeptal Randu s naléhavostí v hlase. "Jako zástupce Nezávislých obchodních světů vám mohu sdělit, že na takové opatření nemůžeme přistoupit. Musí být odvoláno, než nám Seldon ukáže řešení našeho problému. Jakmile pomine stav ohrožení, bude příliš pozdě na nějaké smiřování a naše spojenectví se rozplyne."

Indbur upřel na Randua chladný pohled. "Uvědomujete si, že jsem velitelem ozbrojených sil Nadace? Mám tedy právo rozhodovat o vojenské politice, nebo ne?"

"Máte, excelence, ale některé věci jsou neúčelné."

"Já v tom nic neúčelného nevidím. Bylo by nebezpečné povolit vašim lidem za této výjimečné situace samostatné flotily. Oddělené akce nahrávají nepříteli. My se, velvyslanče, musíme spojit, vojensky i politicky."

Randu cítil, jak se mu stahuje hrdlo. Vynechal předepsané zdvořilostní oslovení. "Teď jste si jistý, že Seldon promluví a vy se obrátíte proti nám. Před měsícem, kdy naše lodi porazily Mezka na Terelu, jste byl ústupný a poddajný. Pane, dovolte, abych vám připomněl, že v otevřeném boji byla právě flotila Nadace pětkrát poražena a že vítězství vám vybojovaly lodi Nezávislých obchodních světů." Indbur se nebezpečně zamračil: "Velvyslanče, vaše další přítomnost na Terminu je nežádoucí. Dnes večer bude vyžádán váš návrat.

A co víc, vaše spojení s podvratnými demokratickými silami na Terminu bude - vlastně už je - předmětem vyšetřování."

Randu odvětil: "Když odejdu, naše lodě mě budou následovat. O vašich demokratech nic nevím. Vím jenom tolik, že vaše lodě, lodě Nadace se Mezkovi vzdaly v důsledku zrady svých vysokých důstojníků, ne svých námořníků, ať už demokratických nebo jiných. Řeknu vám, že dvacet lodí Nadace se u Horleggoru vzdalo na rozkaz svého kontraadmirála, přitom byly nepoškozené, nezasažené. Ten kontraadmirál byl váš vlastní blízký spolupracovník - předsedal procesu s mým synovcem, když se vrátil z Kalganu. To není jediný případ, o kterém víme, my nebudeme riskovat osud svých lodí a mužů pod velením potenciálních zrádců."

Indbur řekl: "Do svého odjezdu budete pod dohledem stráží."

Randu odcházel, tiše sledován upřenými zraky povýšeně kliky vládců Terminu.

Bylo za deset minut dvanáct!

Bayta a Toran už dorazili. Zvedli se ze svých zadních sedadel a kývli na Randua, který kráčel kolem.

Randu se vlídně usmál: "Tak jste se sem přece dostali. Jak se vám to podařilo?"

"Naším politikem byl Magnifico," zazubil se Toran. "Indbur trvá na tom, aby zahrál na vizisonor skladbu o Časovém sejfu, kde by byl hrdinou nejspíš on sám. Magnifico odmítl přijít bez nás a nenechal si to vymluvit. Je tady s námi Ebling Mis, nebo aspoň byl. Někde se tady potlouká." A pak najednou vážně a naléhavě: "Ale strýčku, co se stalo? Nevypadáš dobře."

Randu přikývl: "To bych řekl. Torane, čekají nás zlé časy. Až se vypořádají s Mezkem, budeme bohužel na řadě my."

Přiblížila se k nim vážná vzpřímená postava v bílém a pozdravila je strnulou úklonou.

Když mu Bayta podávala ruku, její tmavé oči …

Mohlo by se Vám líbit…